Hopp til innhold

Lokale anbefalinger knyttet til smittevern- oppdatert 22.11

Grunnet høy smitte av Covid-19 i flere av kommunene i Vestfold og Telemark den siste tiden, har fylkesmannen og kommunene blitt enige om å innføre regionale koronatiltak, i tillegg til nasjonale råd. Spesifikt inn mot idrettsarrangement/trening i kommuner med høg smitte, anbefales det:

  • Stans i breiddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stemne, cup, turnering og kamp. ​
  • Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breiddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen rår mot at det gjennomføres stemne, cup, turnering eller kamp på tvers av kommunegrenser

Per i dag  20.11, gjelder dette kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Skien, Siljan og Tønsberg.

Det blir også anbefalt fra flere kommuner å ikke kjøre treninger på tvers av kommuegrensen. Her anbefales det dialog med kommune/smittevernlege. 

Skikretsen forholder seg til de gitte anbefalingene.

Viser også til presiseringer vedrørende skiarrangement/skiaktivitet fra NSF som ble publisert denne uken: https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/2020/11/presiseringer-vedr.-gjennomforing-av-skiaktivitet-skiarrangement/

Det er viktig at hver og en klubb setter seg godt inn i- og holder seg oppdatert på de retningslinjer og anbefalinger som foreligger, både fra nasjonalt hold, fra NSF og kommune. Mer info fra NSF finner dere her: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/11/nsfs-koronaveileder/

Husk også at alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler    
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter.

Det anbefales god dialog med kommune ihht arrangement.

Er det andre spørsmål knyttet til smittevern, ta kontakt med kretskontoret. 

 

nif-epi04, 04
NTB