Hopp til innhold

Presiseringer vedr. gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement

Med bakgrunn i gjeldende regelverk gjelder følgende punkter for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd. NSF oppfordrer sine klubber til å gjennomføre lokale arrangement og aktivitet, og oppfordrer alle medlemmer til å vise ansvarlighet ved å unngå unødvendig reiseaktivitet.

 • Lokale arrangement og lokal aktivitet for alle aldersklasser kan gjennomføres som planlagt innenfor gjeldende smittevernregler og antallsbegrensninger, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
  Med lokal aktivitet/arrangement menes aktivitet/arrangement innenfor samme skikrets eller område med naturlig geografisk tilknytning. Det legges særlig vekt på at aktiviteten/arrangementet kan gjennomføres uten å medføre unødvendig reiseaktivitet, herunder spesielt at deltagere/støtteapparat ikke behøver å benytte kollektivtransport og at overnatting i forbindelse med arrangementet unngås. 

  Deltagerbegrensninger med utgangspunkt i geografi kan fastsettes ved:
 • Den enkelte skikrets kan klassifisere sine renn som kretsrenn, og beslutte at rennene kun er åpne for løpere fra klubber i kretsen
 • Arrangøren kan fastsette egne deltagerbegrensninger basert på geografi etter råd fra kommunelege og/eller rennlege.
 1. Nasjonale arrangement for junior og aldersbestemte klasser terminfestet avlyses eller utsettes
 2. Nasjonale breddearrangement for senior terminfestet avlyses eller utsettes
 3. Nasjonale toppidrettsarrangement kan gjennomføres innenfor gjeldende antallsbegrensninger og etter definisjon/begrensning fastsatt av den enkelte gren, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
 4. Nasjonale toppidrettsarrangement kan gjennomføres innenfor gjeldende antallsbegrensninger og etter definisjon/begrensning fastsatt av den enkelte gren, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

Toppidretten er definert som følger:
Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Som toppidrettsutøvere regnes:
- Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser. 
- Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper. 

Det understrekes at juniorløpere ikke er definert som toppidrettsutøvere. Unntak fra dette er juniorløpere som i hht reglement og grenens toppidrettsdefinisjon er kvalifisert for deltagelse i toppidrettsarrangement for senior.

Skiarrangement innebærer ikke aktivitet med nærkontakt. For alle konkurranseformer i alle grener gjelder regelen om at utøverne må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.

Disse retningslinjer gjelder inntil myndighetene gjør endringer i smittevernreglene. 

En ny oppdatering er forventet i midten av januar 2021.

Gå tilbake til NSFs koronaveileder

nif-epi04, 04