Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE LANGRENN 2016-2017

Langrennskomiteen sine rammer for terminliste 2016-2017 vart presentert i samband med Vårmøtet 09. juni 2016.

Framlegget vart sendt til høyring i laga fredag 17. juni 2016, med svarfrist torsdag 01. september 2016.

Etter at høyringsfristen gjekk ut, har langrennskomiteen i møte 20/09-16, handsama innkomne endringsframlegg.

Oppdatert framlegg (pr. 27/09-16) til Terminliste 2016-2017 finn ein under.

Terminlista vert endeleg handsama i samband med langrennskomiteen sitt Haustmøte 07. november 2016.

Terminliste Langrenn 2016-2017

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, LK

Arthur Hegrenes (s)              Yngve Thorsen (s)                                                   
Leiar                                          Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde