Hopp til innhold

Terminliste

TERMINLISTE LANGRENN 2018-2019

TERMINLISTE LANGRENN 2018-2019 (elektronisk versjon oppdaterast kontinuerleg)

Terminliste Langrenn 2018-2019 vart endeleg vedtatt i samband med Haustmøtet 2018.

Terminliste langrenn 2018-2019

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins, LK

Oddmund Lefdal (s)                                                                 Ingrid Narum (s)                                                   
Leiar                                                                                            Adm. sjef

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02
Morten V. Eriksen