Hopp til innhold

Fjord1 Kvitfjell

 

FJORD1 SAMLING KVITFJELL., 24.-27. NOV. 2016

NB! Nøklane til hyttene får ein utlevert ved GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell.

Stad

Kvitfjell

Dato

24.-27. november 2016

Type samling

Ski

Reisemåte

Privatbilar

Utøvarliste

Utøvarliste pr. 22.11.2016

Faktura for treningsavgift (kr. 390,- pr. dag) vert ettersendt.

Heiskort

Sogn og Fjordane Skikrins har inngått samarbeidsavtale med Kvitfjell Alpinanlegg.
Aktive medlemmar av skikrinsen kan kjøpe følgjande heiskort;

Lillehammer Ski Pass sesongkort
- kr. 4 100,- for vaksne (16-19 år)
- kr. 2 950,- for born (7-15 år)

Kvitfjell-Hafjell sesongkort (anleggskort)
- kr. 2 950,- for vaksne (16-19 år)
- kr. 2 700,- for born (7-15 år)

Kvitfjell Alpinanlegg er tilsendt namneliste for skikrinsen.

Overnatting

Overnatting er reservert slik i perioden 23.-27. november 2016:

- Gudbrandsgard Hyttegrend 1 - 8 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 4 - 8 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 6- 8 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 7 - 8 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 8 - 8 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 2A - 4 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 2B - 4 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 3A - 4 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 3B - 4 sengs
- Gudbrandsgard Hyttegrend 5A - 4 sengs

NB! Opphaldet er inkl. sluttreingjering/ servicepakke.

Informasjon om Gudbrandsgard Hyttegrend.

Hytteinndeling pr. 22.11.2016 (kl. 22.20)

Faktura for opphaldet vert ettersendt.

Smørebod

Det er ordna smørebod i "Garasjen" på Kvitfjell.

Nøkkelutlevering

Nøkkel til hyttene får ein utlevert i resepsjonen ved GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell.

Program

Torsdag
Frammøte kl. 09.10 ved familiebakken.

1. økt, kl. 09.30-11.30:
- SSL/ Gruppe 1, familiebakken
- SSL/ Gruppe 2, familibakken

2. økt, kl. 12.30-14.30:
- SSL/ Gruppe 1, familiebakken
- SSL/ Gruppe 2, familiebakken

Fredag
Frammøte kl. 09.10 ved familiebakken.

1. økt, kl. 09.30-11.30: 
- SSL/ Gruppe 1, familiebakken
- SSL/ Gruppe 2, familiebakken

2. økt, kl. 12.30-14.30:
- SSL/ Gruppe 1, nasjonalløypa
- SSL/ Gruppe 2, familiebakken

Laurdag gruppe 1
Frammøte kl. 09.10 ved påstigning til stolheis.

1. økt, kl. 09.30-11.30: 
- SSL/ Gruppe 1, nasjonalløypa

2. økt, kl. 12.30-14.30:
- SSL/ Gruppe 1, nasjonalløypa

Laurdag gruppe 2
Frammøte kl. 09.45 ved familiebakken

1. økt, kl. 10.00-12-00
- SSL/ Gruppe 2, familiebakken

2. økt, kl. 14.00-16.00
- SSL/ Gruppe 2, familiebakken

Søndag gruppe 1
Frammøte kl. 09.10 ved påstigning til stolheis.

1. økt, kl. 09.30-11.30: 
- SL/ Gruppe 1, nasjonalløypa

2. økt, kl. 12.30-14.30:
- SL/ Gruppe 1, nasjonalløypa

Søndag gruppe 2
Frammøte kl. 07.50 ved familiebakken.

1. økt, kl. 08.00-10-00
- SL/ Gruppe 2, familiebakken

2. økt, kl. 12.00-14.00
- SL/ Gruppe 2, familiebakken

Trenarar
Torsdag; Sven/ Ånen
Fredag; Sven/ Peter
Laurdag; Sven/ Peter
Søndag; Ånen/ Peter

Gruppedeling

I utgangspunktet vert utøvarar f. 2001-2003 gruppe nummer 1, medan gruppe nummer 2 består av utøvarar f. 2004 og yngre.
Ein tek atterhald om evt. endringar basert på avgjersle frå trenarane.

For kven

Ingen nedre aldersgrense.

Tr. avg.

Kr. 390,- pr. dag pr. utøvar (vert fakturert utøvarane i etterkant av samlinga)

Greinleiar

Atle Hamar (99 28 43 00)

Hovudtrenar

ARAN v/ Peter Lederer

Adm. ansv.

Yngve Thorsen (92 60 14 21)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde