Hopp til innhold

Video: Snøskredvarslingen i Norge

Ferdselsråd Randonee

Randonee er en gren som setter store krav til kompetanse og erfaring relatert til ferdsel til fjells vinterstid. Herunder vær, føre og skredproblematikk. I den anledning har vi utarbeidet noen grunnleggende ferdselsråd for trening- og konkurranseaktivitet.

Foto: Snøskredvarslingen i Norge

Viktigheten av god kompetanse og et edruelig forhold til turaktivtet i skredterreng er veletablert og allment kjent for "turfolket" gjennom blant annet Varsom.no og holdningskampanjer. Gjennom trening- og konkurranseaktivitet er det ofte hensiktsmessig å forenkle ferdselsrådene noe fra hva som anbefales for "turfolket". I den forbindelse har vi laget noen enkle ferdselsråd for trening- og konkurranseaktivtet innenfor randonee.  

MERK! Vi anbefaler alle på det sterkeste å gjennomføre skredkurs eller tilsvarende opplæring hvis de har ambisjoner om å bevege seg i skredterreng!  

Ferdselsråd Randonee:  

 1. Legg i størst mulig grad trening- og konkurranseaktivitet til utenfor skredterreng.
  • Definisjon: “Skredterreng = løsne- og utløpområder for skred” - Varsom.no 
  • For å lære seg å gjenkjenne skredterreng anbefales opplæringsmaterialet på varsom.no og fysiske skredkurs. Se link nedenfor. 
  • Ofte bedre treningskvalitet og langt mindre risiko å legge trening- og konkurranseaktivitet til skredsikkert terreng.  
 2. Bruk egnet utstyr etter ferdigheter og vær-/føreforhold. 
  • Herunder sender-/mottaker, spade og søkestang, selv om du "bare" skal en kort tur i den lokale lia. Vi konkurrerer med dette utstyret i sekken, så ingen grunn til å la det ligge hjemme på trening!  
  • Hjelm brukes enhver tid under trening. Fall og uhell kan skje selv om man tar det pent og rolig i skredtrygt terreng. Selv om man selv er “verdensmester” så er det ikke sikkert treningskompisen er det ...  
  • Kle deg etter værforhold. Vindtett bekledning bør alltid ligge i sekken.
 3. Fellestreninger legges i terreng man vet at hele gruppen mestrer! 
  • Utnevn en øktansvarlig som tar ansvar for å styre treningen, herunder;  
   • Gruppesjekk av sender-/mottaker før økt-start.  
   • Se til at alle er gjort rede for ved økt-slutt.  
  • Samtlige deltakere bruker god nok hodelykt, og er kjent med dens funksjoner, hvis trening gjennomføres i mørke.  
 4. Sørg for å ha god dialog med driftsansvarlig i anlegg hvis treninger gjennomføres der.  
  • Rådfør deg med driver av anlegget om de ønsker aktivitet i eller utenfor anleggets åpningstider.  
  • Respekter eventuelle beskjeder skipatrulje eller driftsansvarlige i anlegg gir deg.
  • Opphold deg ikke i nedfarter hvor løypemaskiner jobber!  
  • Gå alltid så langt ut i siden på traseen som mulig.  
  • Unngå å gå opp i trasser med kulformasjoner hvor alpinistene ikke kan se deg.  
  • Unngå trasser med trange passasjer  
  • Kle deg i godt synlige klær og bruk gjerne hodelykt slik at det er lettere å se deg.  
  • Smil og hils på folk du møter!  

God økt! 

Interaktivt Grunnkurs - Varsom.no

Terrenget som faktor - Powerpoint av Snøskredvarslingen i Norge

Tegn i terrenget - Powerpoint av Snøskredvarslingen i Norge

 

Video: Snøskredvarslingen i Norge

NIF-EPI03, 03