Hopp til innhold

Betydelig økt rekrutteringsaktivitet for randonee

Randonee er har fått tilslag på nesten 2,9 millioner på en søknad om prosjektmidler hos Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet "Randonee – økt lokal aktivitet" som går frem til våren 2026.

– Dette er et prosjekt som har som mål å stimulere til økt organisert randoneeaktivitet rundt om i landet. Prosjektet er en viktig del i arbeidet med å øke den organiserte randoneeaktiviteten og få flere til å bruke randonee som både en trenings- og konkurranseaktivitet, sier sportsjef i randonee Martin Hanem Bartnes. 

Prosjektet har fire arbeidspakker: 

  • AP1 – Etablering og utvikling av treningsmiljøer

  • AP2 – Lavterskel randoneekonkurranser  

  • AP3 – Randonee utstyr og arrangørpakker 

  • AP4 – Anleggsutvikling 

Sparebankstiftelsen DNB har nettopp hatt en tildelingsrunde etter søknadsfristen 1. april.
– Dette er et flott prosjekt som treffer mye vi ser etter i prosjekter. Prosjektet sikter på å utvikle gode og nye aktivitetsmiljøer, som vil tilføre noe nytt i lokalmiljøer og treffer en populær aktivitetstrend med tett tilknytning til egenorganisert friluftsliv. Dette tror Sparebankstiftelsen DNB har potensiale for å vokse seg større. Aktiviteten kan også bidra til å holde flere i aktivitet gjennom flere faser i livet. I tillegg er prosjektet godt gjennomtenkt og det vil bygge kompetanse innenfor grenen, forteller rådgiver idrett og lek i Sparebankstiftelsen DNB, Sindre Rønning.
 

En viktig brikke i dette prosjektet er de 13 skiklubbutviklerne (SKU) til Norges Skiforbund som dekker alle skikretsene i Norge. Deres mandat er å være skiforbundets implementeringsledd for rekrutteringstiltak for alle grener lokalt i skiklubbene.
– Ved å få jobbe med
arbeidspakke 1-2-3-4 for randonee vil SKUene få gode og målrettede tiltak for sin oppfølging, rådgiving og praktisk tilrettelegging for økt rekruttering for randonee, sier Sven Håkon Kulbeck, leder rekrutteringsavdelingen i Norges Skiforbund.

I dag er det 7-10 aktive klubbmiljøer som legger til rette for randoneeaktivitet. Med dette prosjektet er målet å øke dette betraktelig de kommende sesongene. De første miljøene er allerede under utvikling. Bærum Skiklubb er i oppstartfasen med etablering av egen randoneegruppe, der skiklubbutvikleren for Akershus skikrets, Ingunn Fossmellem bidrar. I Tromsø er det etablert et samarbeid mellom Tromsø Randoneeklubb, NTG Tromsø, Olympiatoppen Nord og Troms Skikrets, der skiklubbutvikler Espen Rognli er koblet på. Her er målet å videreutvikle et allerede eksisterende randoneemiljø. 

Ett annet område det kommer til å bli arbeidet med, er tilrettelegging av randoneeaktivitet i alpinbakker. I Molde har Romsdal Randoneeklubb et godt samarbeid med Tusten Skiheiser med tilrettelegging av randoneeaktivitet, gjennom en merket randoneetrase oppover parallelt med alpinanlegget.
– Med utgangspunkt i de erfaringer som
er gjort der, vil det bli laget en standardisert skilting til merking av traseen oppover og utforming av informasjonstavle om randoneeferdsel i alpinbakker. På denne måten er målet å legge mer til rette for randoneeaktivitet i flere alpinanlegg sier Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund.
 

I prosjektet vil det være et tett samspill mellom skiklubbutviklerne som vil være de utøvende mot nye randoneemiljøer og eksisterende randoneemiljø. Randonee styrker sin stab med å engasjere landslagsutøver Vegard Øie i en 30 prosent porsjektmedarbeider-stilling for utarbeidelse av kunnskapsmateriale og samarbeide med skiklubbutviklerne.
– Dette er en jobb som er midt i blinken for meg. Her kan jeg bidra til videreutvikling av randoneesporten i Norge og samtidig trene målrettet mot en ny konkurransesesong, sier Øie.
 

Er det personer/miljøer som ser på muligheten til å etablere nye eller videreutvikle eksisterende miljøer, ta kontakt med Martin Hanem Bartnes.

NIF-EPI01, 01