Hopp til innhold

Infomøte Randonee

Norges Skiforbund randonee inviterer til digitalt informasjonsmøte torsdag 2. november kl. 20.30 – 22.00 via teams. Agenda og teamslink følger i brødteksten.

Punkter på agendaen inkluderer: 

 • Classic Norway Hotels randoneecup 2023/2024 
 • Uttakskriterier EM 
 • Opplegg WC og YWC  
 • Status landslag 
 • Oppdatert reglement  
 • Status økonomi 
 • Organisering av randonee i Skiforbundet 
 • Prosjektet Randonee – økt lokal aktivitet 
 • Nytt fra ISMF 
 • Fluorforbud 
 • Status YWC Molde 
NIF-EPI02, 02