Hopp til innhold

Verdenscup

Planer om å arrangere Norgescup til vinteren?

For å stille som arrangør av Norgescup 21/22 må søknaden foreligge innen 1. oktober 2021.

Åpent for å søke om arrangement.
Vi håper det både er sultne arrangører og utøvere som nå ser frem til å gjenreise sporten til nivået vi er kjent med. Håper å høre fra gamle kjente, men også nye. For å refreshe hukommelsen eller lære mere om hva som skal til for å gjennomføre et godt randonee-arrangement, kan du lese "Veileder arrangør randonee" . Vi i NSF Randonee er også behjelpelig med rådføring av arrangement.

Før valg av dato, ta en titt på ISMF race-kalender og La Grande Course for at ikke ditt renn kommer i konflikt med andre internasjonale renn.
En tentativ kalender er laget for best planlegging av terminliste samt koordinering med andre arrangement.

Norgesmesterskap i Myrkdalen.
Norges Idrettsforbund(NIF) vil på nytt forsøke å arrangere NM Veka, og tildeler oss sendetid med NRK sammen med snowboard og telemark i Myrkdalen 26. og 27. mars. Innhold og lokal arrangør er i prosess,  men vi ønsker å gå ut med tidspunkt for best valg av dato for ditt renn.

Søknad skal inneholde og redegjøre for følgende punkter:

 1. Øvelser og dato
 2. Søkerens navn og kontaktinfo (adresse, telefon, e-post). 
  NB! Merk at søkeren må være et organisasjonsledd i hht NSFs fellesreglement pkt 200.6 (krets, idrettslag eller sammenslutning av idrettslag/arrangørallianse).
 3. Organisasjonskomite. Navn på følgende sentrale funksjoner skal oppgis:
  Leder
  Rennleder
 4. Arrangørsted
 5. Arrangørerfaring og foreløpig budsjett
 6. Søkeren må skrive under på at man godtar og er innforstått med;
  Hvilken forpliktelser man påtar seg i henhold til ISMF og NSF sitt rennreglement og NSFs standard arrangøravtale. Søkeren er også innforstått med at kravene til infrastruktur og tekniske installasjoner kan bli endret som følge av reglements-endringer.
 7. Hvordan imøtekomme tidens gjeldene smitteværns-regler. Skiforbundets koronaveileder.

Søknaden skal underskrives av organisasjonens leder.

Søknadsfrist: 1. Oktober 2021

Spørsmål rettes til: martinbartnes@hotmail.com

Søknaden sendes til: jorid.bjerkeset@gmail.com

NIF-EPI02, 02
Pedro Lemos