Hopp til innhold

Skikretsting og vårfagmøter

Østfold Skikrets arrangerer Skikretsting tirsdag 11. mai 2021 kl. 1800 på Teams. Etter kretstinget vil langrenn gjennomføre sitt vårmøte. Alpint og hopp vil gjennomføre sine vårmøter seinere.

I henhold til § 13 i skikretsens lover innkalles det herved til kretsting i Østfold Skikrets.  

 Tid:  Tirsdag 11. mai 2021 kl. 1800 for registrering
           Forhandlingene starter kl. 1815 presis

Sted: Teams

Saksliste innkomne forslag til skikretstinget 2021

Klubber som ønsker å få tilsendt sakspapirene må gi beskjed til kretskontoret på tlf. 66941610 eller mail ostfold@skiforbundet.no.

Påmeldte tingdelegater

Representasjon:  Lagene har representasjon og stemmerett etter følgende skala:
                                     Medlemstall inntil           50                                          1 representant
                                                   "              fra          51 - 100                                2     "
                                                   "               over      100                                        3     "
Antal tingdelegater pr. klubb

Fullmakter:                      
Påmelding til tinget gjøres her innen lørdag 1. mai 2021.

Forslag:                             
Forslag som ønskes behandlet på Skikretstinget må være kretskontoret i hende senest fredag 23. april 2021.

NIF-EPI02, 02
NTB