Hopp til innhold

For arrangører

Rennreglement hopp Skiforbundets lover og fellesreglement
Alle regler FIS sine sider

Lenker for klubber og arrangører

Dokumenter

Arrangørens andel av kostnader

Egenandelene skal dekke kostnader knyttet til rennkoordinator, TD, dommere, videooperatører, resultatservice og utstyrskontrollører.
Egenandel til dekning av kostnader knyttet til disse funksjonærene satt til:

 • NorgesCup helg (2 renn) 8.000,-
 • NorgesCup 1 renn 6.000,-
 • NM stor bakke TV sendt 15.000,-
 • NM helg senior ikke TV sendt 15.000,-
 • NM liten bakke kvinner 6.000,-  (8.000,- med laghopp når 2 dager)
 • NM juniorhelg 10.000,-
 • NM junior stor bakke er inkludert i NC helg
 • Hovedlandsrenn 12.000,-
 • Solan Gundersen Vinterleker 18.000,-
 • Finale hopptreff 8.000,-
 • Nordisk juniorlandskamp 12.000,-
 • I renn hvor kombinert inngår, tilkommer 3.000,-

Hva NSF HOPP stiller MEd

For NM og NC stiller NSF Hopp normalt med 10 funksjonærer og følgende utstyr:

 • TD
 • Koordinator
 • Utstyrskontrollør (noen ganger flere enn 1 kontrollør)
 • Videomåleroperatør
 • Resultatansvarlig (om ikke arrangør har dette selv)
 • 5 dommere

 

 • Utstyr for utstyrskontroll
 • Utstyr for videomåling (Kamera(er), PC og kabler etc.)
 • Vindmålere, PC og nettverk for dette
 • K-Jump resultatservice på PC m/dommertastatur, nettverk, live ticker og speaker monitor
 • PC / nettbrett for live ticker og vindmonitor hos rennledelsen
 • Startnummer
 • Reklamebannere

Hva trengs fra lokal arrangør

Full beskrivelse av hva arrangør skal gjøre står i arrangementsavtalen. I praksis er det i hovedsak følgende mannskaper som trengs:

 • Rennleder
 • Sanitet
 • Lyskjører
 • Starter(e) på toppen
 • 2-3 manuelle lengdemålere / skrivere
 • Bakkesjef med tilstrekkelig mannskaper (inkl. merking av bakke og tråkkere)
 • Hoppsjef med tilstrekkelig mannskaper for tilløpet (inkl. blåsere)
 • Sekretariat for utdeling/innsamling av startnummer, lister, lisenser, betalinger, premieutdeling, etc. Gjerne rennsekretær for juryprotokoll mm.
 • Hjelper(e) til utstyrskontroll
 • Speaker
 • Evt. heisvakt
 • (evt. mannskaper til parkering, kiosk, streaming og andre omkringliggende tjenester)

 Hva trengs fra arrangør

 • Rennklar bakke, preppet og merket
 • Båre og pledd, samt nødvendig førstehjelpsutstyr
 • Plass til skrittmål på avsatser (måket)
 • Rom for utstyrskontroll på sletta
 • Rom for videomåling og resultatservice
 • Skriver for utskrift av startlister, resultatlister mm.
 • Radioer for kommunikasjon
 • Plass for dommere med strømuttak til tastatur
 • Dommerkort og blyanter
 • Infrastruktur for vindmålere (Rør og gjerne strømuttak)
 • Helst fartsmåler som kan leses av automatisk til K-Jump
 • Helst internett tilgang / nettverk mtp. live ticker og publisering av informasjon og lister
 • Premier
 • Servering til dommere og NSF funksjonærer

 

Hva det trengs hjelp til under forberedelser og etter rennet

 

 • Frakte utstyr til dommertårn
 • Sette opp dommertastatur
 • Rigge videokameraer og vindmålere
 • Henge opp reklamebannere i arena og bak pall for premieutdeling
 • Pakking og utdeling / innsamling av startnummer
 • Utfylling av diplomer ved mesterskap
 • Nedrigg, pakking og frakt av samme utstyr tilbake til bil når rennet er ferdig

PREMIERING I NORGESCUP

Det er 1/3 premiering, dog ikke mer enn 6 premier pr. klasse.

Invitasjon

Hva som skal/bør være med i en invitasjon til nasjonalt hopprenn:

 • Når og hvor rennet skal holdes.
 • Hvilke øvelser og klasser rennet omfatter,
  • Program/tidsskjema inkl. tidspunkt og sted for lagledermøte.
  • Informasjon om premieseremoni
 • Evt. informasjon om startberettigelse (som NM o.l.)
 • Startkontingent, og kontonummer for innbetaling
 • Påmeldingsfrist, og hvordan melde seg på
 • Evt. informasjon om reiserute, innkvartering og forpleiing m.m.
 • Når / hvordan hente startnummer, og evt informasjon om rennkontor / sekretariat
 • Kontaktpersoner og kontaktinformasjon (telefon og epost)
  • Rennleder
  • Koordinator
  • TD
 • Informasjon om NSF skilisens, anti-doping o.l.
 • Logo fra sponsor(er) og NSF Hopp
 • Evt. Logo for arrangørklubb og bilde av bakken e.l.
 • Evt. andre praktiske opplysninger som
  • tekniske data for bakkene som skal brukes
  • jury, dommere og andre sentrale funksjonærer
  • vegbeskrivelse
  • parkering (og evt. avgift)
  • kiosk/servering
  • smøreplasser
  • garderober
  • evt. kart over arena og området rundt med parkering og fasiliteter
NIF-EPI01, 01