Hopp til innhold

For trenere, foreldre og tillitsvalgte

I løpet av ungdomsårene begynner man å ta ulike valg. Noen har som mål å bli verdensmester, andre ønsker å være aktiv på ski kun fordi det er gøy og sosialt. Hvordan kan man tilrettelegge slik at alle finner sin plass i skiklubben?

Det finnes flere gode tiltak som er satt i gang i klubber og kretser på hvordan de tilrettelegger et aktivitets- og arrangementstilbud for alle. Noen eksempler er:

  • Åpne klasser med valgfrie distanser
  • Utøverstyrte treningsøkter
  • Mentorordninger med eldre utøvere
  • Alternative konkurranseformer
  • Fellestreninger på tvers av gren/kjønn/alder
  • Parallelle treningsgrupper

IL Skrim Ski har for eksempel opprettet en "oransje gruppe" etter tilbakemelding fra utøverne. Les mer om deres treningstilbud:
Utøverne i sentrum

På Helgeland var det få jenter som var aktive i de ulike klubbene. For å skape et større miljø, økt motivasjon og trivsel satte de i gang et samarbeid med fellestreninger. Les mer om deres konsept:
Fellestreninger på tvers av klubb

Hopp har også økt fokus på jentesatsningen og har satt i gang et eget jenteprosjekt.
JENTEPROSJEKT HOPP

Arrangementer og skirenn er ofte en viktig motivasjonskilde. Ønsker dere å utvikle deres arrangementer og skirenn slik at de blir enda mer attraktive? Vi har laget en work-shop og sjekkliste som kan benyttes for å skape enda bedre arrangementer i egen klubb. Vi har i tillegg laget en liste med tips og ideer til gode arrangement for ungdom.
Utvikle egne arrangementer ARRANGEMENT FOR UNGDOM

Noen eksempler fra alpint og langrenn er "Young Attacking Vikings" og langrennscross.
YOUNG ATTACKING VIKINGS LANGRENNSCROSS   

Generelt om ungdomsidrett

RETNINGSLINJER UNGDOMSLØFTET UNGDATA TEMAKVELD UNGDOMSIDRETT

NIF-EPI03, 03