Hopp til innhold

Ski i skolen

Fagsider for lærere i grunnskolen

Lek på ski er en del av vår kulturarv og en naturlig del av undervisningen i skolen for de skoler som har tilgang til snø i nærmiljøet. På denne siden finner dere informasjon om hvilke tiltak vi har for elever og lærere i grunnskolen.

Skiforbundets aktiviteter og tiltak

Barnas Skimerke og Distansekortet
Bruk Barnas Skimerke som motivasjon til å registrere skiaktivitet gjennom Distansekortet.
DistansekorTET Barnas skimerke

Tips til aktiviteter på Aktivitetsbanken
Her finner dere tips og ideer til treningsøvelser og aktivitet innenfor ski, barmark, friidrett, svømming, orientering og golf. Her lager du din egen brukerkonto og får tilgang til tips og ideer. Alt er gratis.
Aktivitetsbanken

Idehefte - 'Gøy på ski'
Her finner dere mange ulike balanseøvelser, leikøvelser, flatmarksøvelser
Gøy på ski

Kurs for lærere - Idrettsglede i skolen
Forbundene ski, orientering, friidrett, svømming og golf tilbyr lærerkurs og aktiviteter for skolene. Mer informasjon om allidrettene og kursene finner dere på prosjektets egen nettside idrettiskolen.no
Idrett i skolen

Bestill utstyr og materiell på NSFShop.no
På idrettsbutikkken.no finner dere materiell, idehefter, treningsutstyr, og utstyr til idrettsaktiviteter i skolen innenfor både ski og mange andre idretter. Ta en titt på nettsidene for å få oversikt over alle tilbudene.
NSFShop.no

Læreromsplakat
Vi har en lærerromsplakat som viser noen av disse tilbudene. Denne kan også bestilles på NSFShop.no og ligger også med i arrangørmateriell-pakkene som skolene kan bestille. Vi har også en ski-km-plakat som kan brukes av klassene knyttet til bruk av Distansekort og Barnas Skimerke.
Læromsplakat  Plakat Ski-km

Enkel skihistorie
Vi har skrevet en enkel skihistorie som kan brukes i undervisningen og i prosjekter.
Skihistorie Litteratur med skiinnhold Lek og lær i snøen matematikk

Turistforeningen har en rekke tilbud for både elevere og lærere. Dett finnere dere mer informasjon om på turistforeningens skolesider.
Friluftsliv i skolen Skolecamp.no

NIF-EPI03, 03