Hopp til innhold

Barnas Skimerke

Bruk Distansekort på nett og ta Barnas Skimerke
Distansekortet finnes på
distansekort.no.
Her kan barna registrere alle skikilometer de har stått, gått eller hoppet på ski. Dette er en internettversjon av det kjente distansekortet som har vært brukt av flere generasjoner.

Barnas Skimerke
Er barna mye på ski, kan det skrives opp hvor langt barnet går/kjører/hopper på ski og sette seg et mål. Når barnet kravene til sin årsklasse, kan Barnas Skimerke bestilles. Det finnes fire ulike merker; start-, bronse-, sølv- og gullmerket. Hensikten med Barnas Skimerke er å stimulere til allsidig aktivitet på ski i bakker og løyper. I mange år har barn registrert tilbakelagt distanse på ski på Distansekortet.

3-års pokal
Barnas Skimerke i gull i 3 år, kvalifiserer til 3-års pokalen. Denne koster 150 kr.
5-års pokal
Ved innfrielse av Barnas Skimerke i gull i 5 år og/eller Distansemerket som en tar etter fylte 13 år pr. 31.12, kvalifiserer til 5-års pokalen. Denne koster 170 kr.

Barnas skimerke og pokaler bestilles på NSFshop.

NSF shop-Barnas Skimerke

Reglement for barnas skimerke
Klasser følger skoleår. Eksempel: Født 21.11.2003 = 11 år hele sesongen 2013 - 2014 Født 04.02.2003 = 11 år ut skoleåret 2013 - 2014.

Klasseinndelinger
Barnas Skimerke har følgende klasseinndelinger, med kravene til merkene bronse, sølv og gull i parentes: Til og med 7 år (15 km, 25 km, 50 km) 8 - 9 år (25 km, 50 km, 100 km) 10 - 11 år (50 km, 100 km, 200 km) 12 - 13 år (100 km, 200 km, 300 km) I tillegg er det startmerke for alle gruppene der merket oppnås etter 3 registrerte ski-aktiviteter.

Kilometer regnes ut slik
Langrenn/rulleski: tilbakelagt distanse. Alpint/telemark/snowboard: 1 time = 4 km Hopp: Antall hopp x bakkens lengde. Funksjonshemmede: Foresatte/lærer vurderer kravet. Skileikaktivitet: 1 time = 6 km.

NIF-EPI03, 03