Hopp til innhold

For aktivitetsledere, trenere og foreldre

Her vil du finne aktuelt fagstoff, informasjon og muligheter som omhandler organisering og tilrettelegging for barneidretten.

All idrettsaktivitet og skiaktivitet skal foregå på barns premisser, og alle barn skal inkluderes i idrettslag uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov.
BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT  SKIUTSTYR FOR BARN Foreldrevettregler

Trygghet er et viktig begrep når vi snakker om våre barn hvor forsikring og politiattest er to sentrale temaer. 
BARNEIDRETTSFORSIKRING POLITIATTEST

Skiforbundet har ulike konsepter for å skape inspirasjon, motivasjon og utvikling av skiferdigheter for barn og unge.
DISTANSEKORTET TELENOR KARUSELLEN UTETIMEN  BARNAS SKIMERKE

Skiforbundet lanserte i 2018 et nytt kurs for aktivitetsledere som heter "Grasrottreneren". Kurset egner seg også godt for barnehageansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.
Grasrottreneren

Vi tar ofte mange bilder og videoer av barna når de er i aktivitet. Her finner du noen retningslinjer som NIF har utarbeidet for norsk idrett.
RETNINGSLINJER FOR PUBLISERING AV BILDER OG FILM 

NIF-EPI01, 01