Hopp til innhold

Grasrottrener

Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping har utviklet et nytt kurs kalt Grasrottrener.

Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere.
Skiforbundet «utlyser» 40 kurs til gjennomføring i 2018.
Det blir en geografisk fordeling av kursene.
Det er mulig at flere klubber går sammen om å gjennomføre kurs.
Link til  video om Grasrottrenerkurs: https://www.ski-tv.no/teaser-grasrottrener

Målgruppe:
Kurset egner seg også godt for barnehageansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Grasrottrenerener er steget før NSF sin trenerløype, og er myntet på kursdeltagere som skal gi begynneropplæring på ski.


Læringsmål:

Ta på ski
Reise seg opp etter fall
Gli på skiene 
Gå sidelengs i motbakke
Gå fiskebein i motbakke
Kjøre slak nedoverbakke
Stoppe

Link til introduksjonsvideo: https://www.ski-tv.no/introduksjon-til-kurset-svarstad

  Oppbygging og gjennomføring av kurset:
Kurset tar maksimalt 16 timer å gjennomføre, der ca. 10 timer er lagt opp som e-læring og 6 timer er praktisk jobbing.
Det er en fordel å gjennomgå e-læringen før den praktiske gjennomføringen.
Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med en kurslærer som gjennomgår de viktigste prinsippene for planlegging og gjennomføring av aktivitetene.
Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag, eller over 2 kvelder.


                        
Norsk Tipping dekker inntil kroner 5000,- til kurslærer (reise og timer) , samt en utstyrspakke verdi kroner 3000,- og vester til trenerne.

Klubber som ønsker å gjennomføre Grasrottrenerekurs må sende søknad til Norges Skiforbund ved Brit Baldishol – brit@skiforbundet.no

Krav for å søke er at klubben klarer å samle flere enn 8 deltagere.
Det er ønskelig at klubbene inviterer barnehager, SFO, foreldre og sine barnetrenere til å delta på kurset.

Kurset krever ingen forkunnskap.

 Søknadsskjema:

Klubber som ønsker å gjennomføre Grasrottrenerekurs må sende søknad til Norges Skiforbund ved Brit Baldishol – brit@skiforbundet.noNavn på klubb:________________________________

Krets:______________________________________

Kontaktperson for Grasrottrener :________________________________

E-post adresse:____________________________________________

Mobilnummer:________________________________


Klubben klarer å stille med 8 deltagere eller flere  □

Klubben ønsker å gjennomføre kurset over 2 kvelder   □
Klubben ønsker å gjennomføre kurset  over en helgedag □

Ønske om dato/datoer for gjennomføring: _____________________________

Når klubben får tildelt Grasrottrenerkurs, sender Skiforbundet en tildeling på e-post.
Klubben får tildelt en kurslærer, og tilsendt aktivitetsutstyr og vester til trenere.

 

nif-epi04, 04