Hopp til innhold

Anlegg i Oslo

Den viktigste rekrutteringskriteriet for å få flere aktive skiløpere er å ha gode snøsikre anlegg i nærmiljøet, gode konkurranseanlegg, samt gode treningsanlegg gjennom hele året. Oslo Skikrets har de siste årene hatt snøsikre bydelsanlegg i Oslo som en prioritert satsingsområde, samt å sikre tilgjenglighet gjennom gode avtaler med eiere i de kommerielle anleggene

 
NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge