Hopp til innhold

Anlegg i Oslo

Gode anlegg skaper aktivitet og er svært viktig for rekruttering. For å beholde og få flere aktive skiløpere er det å ha gode snøsikre anlegg i nærmiljøet til trening og konkurranse svært viktig gjennom hele året.

Oslo Skikrets har de siste årene hatt snøsikre bydelsanlegg i Oslo som en prioritert satsingsområde, samt å sikre tilgjengelighet gjennom gode avtaler med eiere i de kommersielle anleggene.

Oslo skikrets har et anleggsutvalg hvor lederen er med i styret til skikretsen. I utvalget sitter det representanter for de ulike grenene for å ha kompetanse og forståelse for de ulike behovene og utfordringene i tilknytning til anleggssituasjonen i kretsen.
Utvalget har laget en liste for anleggene i Oslo Skikrets og spiller disse inn mot kommunen gjennom Oslo Idrettskrets til Behovsplanen til Oslo Kommune.

Det er klubbene og eiere/drivere av kommersielle anlegg som har den formelle kontakten med kommunen rundt utvikling og nybygg. Anleggsutvalget støtter opp rundt dette arbeidet med uttalelser og har ved ulike anledninger møter med BYM rundt prosjekter og har blant annet vært med å forhandle og utforme driftsavtalene som Bymiljøetaten har med klubbene som drifter noen av anleggene i Oslo.

NIF-EPI03, 03
NTB