Hopp til innhold

Anleggsaker - forløpende saker

Her legges anleggsaker ut forløpende - de spesielle sakene for hver gren legges på grensidene.

Nye treningsarealer for Koll - Fort gjort med de riktige samarbeidspartnerne,

Brev til Klima og Miljø dep vedrørende vern av deler av marka etter Naturmangfoldloven. lagt inn des 2014

De store markabrukerne ber Departemetet trekke forslaget om verneplan for Nordmarka - Brukere fra bla DNT og Norsk friluftsliv støtter dette forslaget - brev sendt til departementet

Må marka vernes mot vern? Nye verneplaner gir nye forutsetninger for bruk av marka

Oslo Skikrets  uttalelse om Oslo kommunes behovsplan/kommuneplan (mai 2014)

Oslo Skikrets og Oslo Idrettskrets sine utalelser om forslagene og vern av marka/opprettelse av natur reservater.

 

nif-epi04, 04
Morten V. Eriksen