Hopp til innhold

Snøsikre skianlegg i Oslo

Den viktigste rekrutteringskriteriet for å få flere aktive skiløpere er å ha gode snøsikre anlegg i nærmiljøet. Oslo Skikrets har de siste årene hatt snøsikre bydelsanlegg i Oslo som en prioritert satsingsområde

Oslo Skikrets har de siste årene hatt snøsikre bydelsanlegg i Oslo som en prioritert oppgave. Prosjektet har som mål at midlene kommer hverdagsutøverne og hverdagsidretten til gode. Bydelsanleggene er helt vesentlige for at bydelenes skoler, idrettslag, foreninger og barnehager kan samles på ski der de bor.

Bevilgningen i 2014 på totalt kr 380.000  fra Oslo Kommune til energiutgifter til snøproduksjonen, er et viktig element i snøsikringsarbeidet.  Kommunens bevilgning er en del av et spleiselag der Skiforeningen, skiklubbene og Oslo Skikrets jobber for å dekke for å dekke energikostnadene og andre utgifter til snøproduksjonen.

I tillegg påløper andre kostnader med utkjøring, utstyr og mange dugnadstimer for å få snøen på plass. 

 

Planene for anleggene i snøsikrings prosjekt denne sesongen er:

Skullerud idrettspark – Skigruppa i Rustad er driftsansvarlig, og har vakthold i forbindelse med snøproduksjon. Skiforeningen som produserer snøen. Oslo kommune kjører ut snøen så raskt som mulig etter at snøen er produsert helst innen 15. januar, samt preparere løyper. Målet er å tilby snølagt stadion, skileikanlegg og 3 km løyper

Lillomarka arena – Lillomarka skiklubb, med midlertidig driftskontrakt, produserer snø og bekoster utkjøring. Låner produksjonsutstyr at Oslo kommune. Oslo kommune preparerer løyper. Målet er å tilby snølagt skileikområde og 2 km løype

Sognsvann Snøpark – Lyn Ski drifter snøproduksjonsanlegget og bekoster utkjøring i samarbeid med NIH.  Oslo kommune preparerer løyper. Målet er snølagt skileikområde m/hoppbakker og mellom 1,5  km – 2,5 km løyper, avhengig av produksjonsforholdene.

Sørkedalen – Sørkedalen IF eier anlegget, og i samarbeid med Skiforeningen produseres det snø. Oslo kommune kjører ut snøen med en gang snøen er produsert. Skiforeningen preparerer løyper.  Målet er et snølagt stadionområde samt ca 5 km løyper.

Klubbene har et ”underskudd” på 540 000,- på driften av anleggene i 2014 og har jobbet i overkant av 1300 timer dugnad. Totalt så ligger det en egeninnsats på ca 1300.000,- for disse 4 anleggene. Dette har gitt mange uorganiserte og organiserte skiløpere et forbedret og forlenget sesong 2014

Vi takker Oslo kommune, klubbene i Oslo og Skiforeningen for tilgang til ressurser og innsatsen.

nif-epi04, 04