Hopp til innhold

Kurs

Aktuelle kurs m.m.

 Gjennomføres over 2 helger. 1. kurshelg gjennomføres 27.-29. januar 2023.

Generell informasjon om trenerløypa i langrenn

Informasjon for Oslo Skikrets:

Trenerløypa for alle grener ble endret i begynnelsen av 2013. Det vil si at den gamle T1 tilsvarer nå "Treningsleder", T1 og T2 tilsvarer "Trener I", T3 er nå "Trener II". I tillegg finnes det et ny "Trener III" kurs for trenere for junior og senior. I sammenarbeid med NIH og OLT ble det utviklet også Topptrener I og II.

Korte Kurs

Dette er enkeltkurs som er på 34 timer. Dette er aktuelt for klubber som trenger kunnskap på enkelt områder. Se link under for mer info. Kontakt kretsen ved ønske om kurs. 

Mer info om de ulike enkelt kursa

Påmeldingen skjer via iSonen!

 

Trener 1
Nytt Trener 1 kurs settes igang våren 2023. Kurset består av 47 t med teori, praksis og e-moduler. Kursene inneholder flere felles Moduler fra NIF samt Grasrottrener kurset. 

Trener 2
De som tidligere har fullført Trener 2 vil etter den nye trenerløypa være kvalifisert som ny Trener I. Dvs. at neste steg for disse i trenerløypa igjen er Trener II.
Du må levere et praksisskjema signert av trener i klubb som viser at du har utført minst 45 t praksis etter Trener I for å begynne på Trener II. Dette får du av skikretsen. Kurset består av 75 t praksis, teori og e-moduler.

Kurs som blir arrangert av kretsen finner du også i menyen, eller i nyhetene!

Arrangere Trenerkurs i egen klubb
Trenerkursene kan arrangeres i egen klubb dersom man har/leier en godkjent kurslærer. Klubben organiserer da kurset selv.        

Lyst å lære litt i forkant av kurset? Les Utviklingstrappa eller kikk på disse videoer om langrennsteknikk!

 

nif-epi04, 04