Hopp til innhold

Skikretstinget ble avsluttet med utdeling av plaketter og fat.

Skikretstinget 2023

Oppland Skikrets arrangerte Skikretsting lørdag 13. mai på Sillongen Toten Hotel. Signert tingprotokoll er nå lagt ut.

Tingprotokoll 2023 signert

Valg av nytt skikretsstyre 
Kjetil Dahlen, Søre Ål IL, som har hatt rollen som leder for skikretsen siden februar 2020, hadde sagt ja til gjenvalg og fikk fornyet tillit som kretsleder for perioden 2023-25. Ny nestleder ble Elin S. Kjeldsberg, Vind IL.  

Jon Monshaugen, Peer Gynt Alpinklubb, ble valgt inn som nytt styremedlem, mens vi også har to nye varamedlemmer, hhv. Jostein Fuglerud, Vind IL, og Ronja Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre IL.

Alle grenkomitelederne tok gjenvalg og går løs på en ny 2-årsperiode.

Styreleder Kjetil Dahlen Søre ÅL IL
Nestleder Elin S. Kjeldsberg Vind IL
Medlem Jon Monshaugen Peer Gynt Alpinklubb
Medlem Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb
Varamedlem Jostein Fuglerud Vind IL
Varamedlem Ronja Håkenstad Evertsen Øystre Slidre IL
Leder Langrennskomiteen Torbjørn Broks Pettersen Øyer-Tretten IF
Leder Alpinkomiteen Jørn Tore Linberg Lillehammer Skiklub 
Leder Hopp-/Kombinertkomiteen May Kristin Lønseth Lensbygda Sportsklubb
Leder Freestylekomiteen Torger Fenstad Gausdal Skilag

Handlingsplan 2023-25
Skikretstinget vedtok skikretsens Handlingsplan for perioden 2023-25. Den bygger på Skiforbundets handlingsplan 2021-24, Skiglede for alle, og består av tre overordnede mål innen hovedområdene Aktivitet, Anlegg og Arrangement. I neste omgang vil styret og grenkomiteene lage sine respektive tiltaksplaner med utgangspunkt i denne.

 

______________________

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 13.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2023   Påmelding 

Tingdokumenter 2023

Vedleggene ligger også som aktive linker i sakslista.

NB!
Det vil IKKE bli delt ut papirkopier av tingdokumentene, alle har ansvar for å sørge for egen tilgang til alle dokumenter.

Deltakere

Påmeldte tingdelegateer, oberservatører og gjester pr. 5. mai.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, klikk her

____________________________

Sted:   Toten Hotel Sillongen på Bøverbru

Tid:     Lørdag 13. mai 2023

Rammeprogram

  • Kl. 09.30            Registrering
  • Kl. 10.00             Tingforhandlinger
  • Kl. 11.45              Utdeling av plaketter, fat og priser
  • Kl. 12.00             Lunsj
  • Kl. 13.00             Vårmøte Langrenn og Hopp/Kombinert

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest torsdag 4. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland Skikrets senest lørdag 29. april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget og/eller grenvise vårmøter, siste frist 4. mai.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist mandag 8. mai.

 

Vårmøte Freestyle og Alpint/Telemark vil bli arrangert på et senere tidspunkt.


Med hilsen
OPPLAND SKIKRETSKjetil Dahlen, kretsleder
Ellie Lein, administrasjonssjef

  

nif-epi04, 04