Hopp til innhold

Valg Skikretstinget 2023

Kan du - eller kjenner du noen - som kan tenke seg å bidra for skiidretten i Oppland gjennom en rolle som tillitsvalgt i skikretsen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Skikretsen arrangerer årsmøte, også kalt Skikretstin, annet hvert år. Neste Skikretsting arrangeres lørdag 13. mai på Sillongen Toten Hotel på Bøverbru, KLIKK HER for å lese mer.

Alle tillitsvalgte i skikretsen velges for 2 år, og vi tar i mot forslag på dyktige folk til alle verv;

  • Hovedstyret
  • Grenkomiteer - langrenn, hopp/kombinert, alpint/telemark og freestyle
  • Kontrollutvalget
  • Valgkomiteen

Skikretsens handlingsplan, som vedtas av klubbene på Skikretstinget, setter retning for den jobben som styret og grenkomiteene skal jobbe etter.

Hovedstyret
... har et overordnet ansvar for skikretsen, med oppfølging av økonomi og handlingsplan, samt mer strategiske veivalg og dialog med Skiforbundet i tilsvarende saker.

Grenkomiteene
... har ansvaret for aktiviteten i sine respektive grener. Her jobber du tettere på aktiviteten. Alle grenlederne sitter i hovedstyret og rapporterer aktivitet på hvert styremøte.

Ta gjerne kontakt med årets valgkomite med innspill til kandidater!

Leder Ole Kristian Kirkerud kkirker@online.no
Medlem Pernilla Egedius pernilla.egedius@gjovik.kommune.no
Medlem Mette Gaarder mette.gaarder@hotmail.com
Varamedlem Astrid Nyquist astrid.nyquist@bhss.no
NIF-EPI03, 03