Hopp til innhold

Rennsøknader 2021-22

Fristen for å søke om langrenn og turrenn for sesongen 2021-22 er 1. september. Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram!

Vi håper på en mer normal sesong neste vinter og oppfordrer alle klubber som ønsker å arrangere kretsrenn og turrenn om å legge inn rennsøknader på vanlig måte. 

Alle rennsøknader skal legges inn i www.sportsadmin.no.
Enkel brukerveiledning for online rennsøknad i SportsAdmin finner du HER

Den som skal legge inn arrangementene, må ha tilgang som arrangementsansvarlig i klubben. Ta kontakt med skikretsen dersom dere trenger hjelp til dette, oppland@skiforbundet.no, eller tlf. 977 71 953 (Ellie)

NB! 
Sjekk at du er innlogget med din klubb og ski i Sportsadmin, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste. Og velg kode 422 Langrenn eller 428 Turrenn (IKKE 420 ski!)

Siste frist: 1. september.

Alle søknader skal utskrives i tråd med følgende retningslinjer:

 • ønsket stilart
 • ønsket type renn (sprint, skicross, skiathlon, fellesstart, enkeltstart osv.)
 • om dere ønsker å søke cuprenn - og da hvilken cup
 • om stadion, løyper m.m. eventuelt legger begrensninger for hva dere kan arrangere
 • om søkt dato er fastlåst, eller om denne kan endres. Langrennskomiteen (LK) forbeholder seg retten til å ikke føre opp renn dersom oppført dato ikke er gjennomførbar ifht. helheten i terminlista og annen dato ikke er mulig for arrangør.
 • navn og mail-adresse til TD som klubben stiller til disposisjon for andre renn sesongen 2021-22 SKAL legges inn i kommentarfeltet på søknaden (i feltet Beskrivelse)
 • navn på rennleder, dersom dette er klart

Vedr. KM-arrangement:

 • Den 'nasjonale' KM-helga er oppsatt til 22-23. januar. Det er et ønske om å ha individuell start (lørdag) som kan ha med alle klasser, og fellesstart (søndag) for klassene 13 år og eldre
 • KM sprint kan søkes om på datoer som er ønskelig for arrangør.
 • KM stafett arrangeres gjerne sammen med avslutningsrenn for alle kretscuper

NB!
Klasser m.m. legges inn etter at dere har fått tildelt arrangementet, det holder om dere legger inn en klasse for  å få avsluttet rennsøknaden.


LK forbeholder seg retten til å sette opp terminlista etter søknader forå ivareta følgende hensyn:

 • geografisk spredning (bl.a. mht. samarbeidsavtaler knyttet til cuprenn)
 • spredning av type renn, stilart og øvelsesform
 • type renn etter behov for uttaksrenn til kretsstafetter
 • tilpasset NSF terminliste

Når dere vurderer hva dere skal søke på - og på hvilket tidspunkt - ta gjerne utgangspunkt i siste sesongs terminlister, hhv. langrenn og turrenn.  Erfaringsmessig ønsker mange å arrangere skirenn i februar, men sesongen er mye mer enn denne måneden! Hva med å arrangere skirenn også etter påske?

Videre framdriftsplan:

 • 1. september               søknadsfrist
 • medio september       LK utarbeider høringsutkast
 • uke 40                           høringsutkast legges/sendes ut
 • 17. oktober                   høringsfrist
 • høstmøte                      endelig terminliste presenteres og vedtas

VIKTIG!
Iht. tidligere vedtak må alle klubber som søker renn også stille med minimum én Teknisk Delegert (TD) til disposisjon for skikretsen for hvert renn som klubben ønsker å arrangere. Dette er for at vi skal få avviklet alle renn iht. reglementet.

Klubber som ikke stiller med TD, får ikke arrangere renn.

Det vil bli arrangert TD-kurs for både gamle og nye TD'er i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Spørsmål 
.... kan rettes til terminlisteansvarlig i LK, Torbjørn Broks Pettersen, broksern@gmail.com, eller mobil 911 56 471.

Lykke til med arbeidet,
og husk fristen: 1. september!

Skihilsen fra
Oppland Skikrets
v/ langrennskomiteen

 

NIF-EPI02, 02
NTB