Hopp til innhold

Skikretsting og Vårmøter

Oppland Skikrets inviterer til Skikretsting og Vårmøter for alle grener 10-11. mai 2019 på Ilsetra, Øyer.

Hvor og når?
På Ilsetra - på Hafjelltoppen i Øyer, fredag 10. og lørdag 11. mai 2019 

Foreløpig rammeprogram:
Fredag 10. mai
 * Kl. 17.30    Innsjekk og servering av rundstykker, vafler e.l.
 * Kl. 18.00    Tingforhandlinger
 * Kl. 21.00    Tingmiddag  m/ underholdningsinnslag

Lørdag 11. mai
 * Kl. 09.00    Fellesprogram
 * Kl. 11.30      Utdeling av plaketter og hederspriser
 * Kl. 12.00     Lunsj
 * Kl. 12.45 -   Grenvise vårmøter

 Agenda for Skikretstinget
 * Godkjenne fremmøtte representanter
 * Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 * Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 * Beretninger 2017-19
 * Regnskap for skikretsen 2017 og 2018, i revidert stand
 * Innkomne forslag og saker
 * Fastsette lagskontingent 2019 og 2020
 * Rammebudsjett 2020-21 for skikretsen
 * Handlingsplan for skikretsen 2019-21, som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan
 * Valg 

 Mer informasjon legges ut i løpet av februar/mars 2019.

 

NIF-EPI02, 02
Morten V. Eriksen