Hopp til innhold

Skikretsting og Vårmøter

Oppland Skikrets inviterer til Skikretsting og Vårmøter for alle grener 10-11. mai 2019 på Ilsetra, Øyer. Saksliste er nå lagt ut.

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 9.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2019   Påmelding 

Sted:   Ilsetra, Hunnseterveien 775, 2636 Øyer, www.ilsetra.no
Tid:      Fredag 10. – lørdag 11. mai

Det er fortsatt mulig å melde seg på!

TINGDOKUMENTER 2019

Vedleggene ligger også som aktive linker i sakslista.

NB! 
Tingdokumenter må medbringes til Tinget, det vil IKKE bli kopiert og delt ut!

RAMMEPROGRAM

Fredag 10. mai

  • Kl. 17.30             Registrering
  • Kl. 18.00             Tingforhandlinger
  • Kl. 20.00             Tingmiddag

Lørdag 11. mai

  • Kl. 09.00            Felles innledning/vårmøte
  • Kl. 11.00             Utdeling av plaketter, fat og priser
  • Kl. 11.45              Lunsj
  • Kl. 12.30             Vårmøter – langrenn og hopp/kombinert.

 ** Alpint (inkl. telemark) arrangerer stt vårmøte onsdag 15. mai.
** Freestyle har allerede avholdt sitt vårmøte.

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland Skikrets, § 10:

a)     Skikretsens styre

b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest onsdag 1. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland Skikrets senest onsdag 24. april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Tingmiddag
Oppland Skikrets spanderer Tingmiddagen fredag kveld, ekskl. drikkevarer.
Husk påmelding!

Med overnatting
Det er mulig å bestille overnatting i moderne leiligehter på Ilsetra. I hver leilighet er det to soverom, oppholdsrom og et bad. Man kan velge mellom følgende to alternativ, begge inkluderer møte fredag og lørdag, samt frokost og lunsj lørdag (skikretsen spanderer tingmiddag):

Alt. 1:  Overnatting i leilighet alene    kr. 1.250
Alt. 2: Overnatting i leilighet i eget rom, deler bad med én person  kr.    950

Uten overnatting
For de som ikke ønsker overnatting, har vi følgende alternativ:

Deltar kun på møte fredag og/eller lørdag, ingen måltider kr.    0
Lunsj lørdag kr. 290

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget og/eller Vårmøtene, det er fortsatt mulig å melde seg på!

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist 1. mai.


Med hilsen
OPPLAND SKIKRETSAudun Skattebo, kretsleder
Ellie Lein, administrasjonssjef

  

NIF-EPI01, 01