Hopp til innhold

Velkommen til storsamling

Oppland Skikrets inviterer til storsamling for tillitsvalgte, trenere, foreldre og utøvere på Gålå 15-16. september.

Når? Helgen 15-16. september 2018

Hvor?
Wadahl Hotell, Gålå

For hvem?
Det legges opp til innhold som favner alle grener og verv i skiidretten i Oppland, for både tillitsvalgte, trenere og foreldre. Parallelt med dette legges det opp til en breddesamling/høstcamp for ungdom i aldersgruppen født 2003-2006.

Pris
Skikretsen dekker selve opplegget, inkl. middag for alle lørdag kveld.
NB! Klubbene/deltakerne må selv sørge for overnatting og alle andre måltider.

Program

Anja Hammerseng-Edin
Anja er nok kjent for de fleste. Etter at hun la opp som håndballspiller, har hun reist mye rundt og holdt foredrag, både for ungdommer, idrettsmiljø og næringslivet. Hun har en sterk egen historie og  inspirerer deg til å være modig og gir deg styrke til å se muligheter i stedet for begrensninger! Foredraget inngår også i breddesamlingen for ungdommene.

Les mer om Anja og hennes foredrag HER.

Antidoping Norge

Skiforbundet samarbeider med Antidoping Norge om holdningsskapende arbeid for både utøvere og støtteapparat. Vi har utfordret foredragsholder Hans Jørgen Kvåle til å vinkle foredraget mot trenere, foreldre og yngre utøvere. Dette inngår også i breddesamlingen.

Høstsamling 2018
Breddesamling for skiungdom født 2003-2006, på tvers av alle grener - hopp, kombinert, alpint, freestyle, telemark og langrenn. KLIKK HER for å lese mer om samlingen, her ligger også link til påmeldingen, siste frist 2. september.

Utetimen
… er et samarbeidsprosjekt mellom Skiforbundet og Sparebank1, der målgruppen primært er skoler og klubber. Lek og selvgående aktiviteter kobles sammen med spørsmål i en kunnskaps- og aktivitetsløype med blant annet tangram, der bevegelse, geometri og samarbeid mellom deltakerne får råde.

Vi starter søndag morgen med en økt med aktiviteter fra Utetimen, der både store og små konkurrerer sammen og mot hverandre. Les mer om Utetimen på www.utetimen.no

Aktivitetslederkurs
Ønsker du grunnleggende kunnskaper om trenerrollen, samt ideer og tips til aktiviteter og øvelser på trening for de unge og lovende? Kurset er lagt opp for dere som har ansvar for treninger for barn opp til 12 år, uansett gren – langrenn, alpint, hopp, kombinert, freestyle og telemark – med mye praksis.
KLIKK HER for å lese mer.

Fra lørdag kl 14.30 til søndag ca. kl. 15.00.
Kursholder er Per Elias Kalfoss, NSF.

SUM i praksis
Skiforbundet vedtok Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD) på Skitinget i Trondheim mai 2016. I dette dokumentet angis konkrete mål og tiltak på både forbunds-, krets- og klubbnivå, med Skiforbundet Utviklingsmodell (SUM) som den grunnleggende plattformen som alt bygger på.

Med denne arbeidsøkta ønsker vi å hjelpe klubbene med å videreføre og komme i gang med sitt Handlingsplanarbeid, med utgangspunkt i SPD og SUM.

Det vil først bli en kort presentasjon av både SPD og SUM, for å sikre en felles forståelse og utgangspunkt. Deretter legges det opp til en praktisk økt, der vi ser på hvordan klubbene kan jobbe konkret med en Handlingsplan, før vi avslutter med en oppsummering der vi redegjør for hvilke muligheter som finnes for bistand, støtte og veiledning fra krets og forbund.

NB! Ettersom det her legges opp til at det skal jobbes med konkrete mål og tiltak for klubb allerede her, oppfordrer vi klubbene til å stille med mer en person!

Kursholder: Atle Rolstadaas, Norges Skiforbund

 

TD- og arrangørseminar
… er beregnet for alle grener og passer for:

  • Du som allerede er TD og ønsker å friske opp og oppdatere kunnskapene
  • Du som er helt ny TD
  • Du som skal arrangere skirenn i løpet av vinteren og ønsker å øke kompetansen.

Er du erfaren TD og bare ønsker litt oppfriskning? Møt opp kl. 16.00 og bli med på siste del at kurset!

Kursholder: Torbjørn Broks Pettersen m.fl.

_________________________

Idrettskretsen vil kjøre to økter for dere som har roller som tillitsvalgte i klubbene:

Styrearbeid i praksis
Dette er økten for deg som har sagt ja til å være tillitsvalgt i klubbens styre.
Hvilke arbeidsoppgaver har styret? Hvilket ansvar har dere? Og hvordan kan dere gjøre jobben på en best mulig måte? Her får dere mye nyttig informasjon og kunnskap som vil gjøre styrelivet både enklere og mer spennende!

Kursholder: Jørn Skjærvik fra Oppland Idrettskrets

 

Workshop KlubbAdmin
I forbindelse med Idrettsforbundets krav om elektroniske løsninger for medlemsregistrering er det mange klubber som har tatt i bruk idrettens eget system, KlubbAdmin (KA). Denne økten er både for deg som er helt ny mht. bruk av KA, og du som har brukt det en stund og allerede har gjort deg en del erfaringer. Det legges opp til en praktisk økt der vi jobber aktivt med bruk av KA, så ta med egen pc.

Kursholder: Jørn Skjærvik fra Oppland Idrettskrets

 

Spørsmål?
Ta kontakt med Silje Knox i skikretsen, silje.knox@skiforbundet.no, eller tlf. 456 94 119

Vi gleder oss til storsamling i flotte, høstlige omgivelser på Gålå!

  

NIF-EPI03, 03