Hopp til innhold

TD- og arrangørinformasjon

Sesongen 2023-24

LANGRENN OPPLAND 2023-24  TURRENN OPPLAND 2023-24   

TD-oppsett Oppland Skikrets 2023-24

TD-skjema excel     TD-skjema pdf


VIKTIG!  Ved bytte av renn….

  • Dersom du ikke kan stille på oppsatt dato, ta kontakt med andre oppsatte TD’er om evt. bytte.
  • Dersom du ikke får til bytting, er det du i samarbeid med din klubb som er ansvarlig for å framskaffe ny TD.
  • Ved bytting og endring av TD er det viktig at arrangør og Skikretsen (v/kretskontoret) blir informert.

NB!
Husk å sende inn TD-rapport til kretskontoret så raskt som mulig etter gjennomført renn, den kan enten sendes e-post, oppland@skiforbundet.no eller pr. post, til Oppland Skikrets, Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer.

Deltageravgifter faktureres klubbene fra skikretskontoret på grunnlag av TD-rapporten.

NSF Langrenn - for TD og arrangører     NSF Langrenn - for utøvere

NIF-EPI02, 02