Hopp til innhold

TD- og arrangørinformasjon

Sesongen 2020-21

TD-oppsett Oppland Skikrets 2020-21   Kontaktliste TD'er sesongen 2020-21 

TD-skjema excel     TD-skjema pdf


VIKTIG!  Ved bytte av renn….

  • Dersom du ikke kan stille på oppsatt dato, ta kontakt med andre oppsatte TD’er om evt. bytte.
  • Dersom du ikke får til bytting, er det du i samarbeid med din klubb som er ansvarlig for å framskaffe ny TD.
  • Ved bytting og endring av TD er det viktig at arrangør og Skikretsen (v/kretskontoret) blir informert.

NB!
Husk å sende inn TD-rapport til kretskontoret så raskt som mulig etter gjennomført renn, den kan enten sendes e-post, oppland@skiforbundet.no eller pr. post, til Oppland Skikrets, Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer.

Deltageravgifter faktureres klubbene fra skikretskontoret på grunnlag av TD-rapporten.

   

CORONA/SMITTEVERN
Skiforbundets koronaveileder er til enhver tid oppdatert. Her finner dere både smittevernprotokoll for breddeaktivitet og smittevernprotokoll/ manual for arrangement.

Det samme gjelder FHIs anbefalinger for arrangement, samlinger og aktiviteter, KLIKK HER.

I tillegg er det viktig å følge med på evt. lokale tiltak og gjerne ha en god dialog med den lokale kommuneoverlegen i forkant av arrangementet. 

Ta gjerne kontakt med kretskontoret dersom dere er usikre.

nif-epi04, 04
NTB