Hopp til innhold

Tove Moe Dyrhaug (NSF), Jan Grønningen (Trøndelag fylkeskommune), Atle Kvålsvoll (Cykleforbundet) og Hilde Sem Lykke (Sparebank 1 SMN).

Satser stort på helårsanlegg i Midt-Norge

Flere aktører går sammen for å bygge nye helårsanlegg i hele regionen. Anleggene skal bidra til mer aktivitet og flere møteplasser for barn og unge, som vil være et viktig grep for folkehelsen.

Målet med prosjektet «Ski- og aktivitetsanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal» er å gi alle barn og unge mulighet til å bli glad i uteaktivitet i eget nærmiljø. Helårsanleggene skal i tillegg fungere som sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.  

Gjennom satsingen vil det bli bygget inntil 20 helårsanlegg for ski og sykkel rundt omkring i Trøndelag og Møre og Romsdal de neste årene. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Skiforbund, skikretsene i Trøndelag og Møre og Romsdal, Trøndelag fylkeskommune, SpareBank 1 SMN, og Norges Cykleforbund.

– Vi har stor tro på dette prosjektet, og må først og fremst takke Sparebank 1 og Trøndelag fylkeskommune for et fantastisk bidrag til aktivitet blant barn og unge. Samtidig inngår vi et historisk samarbeid med Cykleforbundet med tanke på at anleggene skal bygges for helårsbruk, forteller skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Anlegg for alle 
I dag er det mangel på aktivitetsanlegg i Midt-Norge som kan brukes året rundt. I byggingen av de nye helårsanleggene vil det være et stort fokus på å legge til rette for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Terrenget skal være egnet for både ski, sykkel og andre aktiviteter. 

For å få midler til å bygge vil det også være et krav til at besøkende skal kunne låne utstyr i nærheten av anleggene, slik at alle får mulighet til å delta uten å måtte kjøpe sitt eget.

–  Norges Cykleforbund er svært glad for dette samarbeidet om helårsanlegg i Midt-Norge. Å samarbeide om anlegg som kan brukes hele året er bærekraftig, og for NCF er dette et kjærkomment tilbud for leik og trening på sykkel. Slike anlegg vil være en god og viktig arena til de som vil drive med egenorganisert og organisert sykkel som aktivitet, forteller visepresident i Norges Cykleforbund, Atle Kvålsvoll.  

Viktig for folkehelsen 
Trøndelag fylkeskommune ser på dette samarbeidsprosjektet som et folkehelsetiltak, der vi får nye møteplasser hvor barn og unge kan være i aktivitet hele året. Fylkesutvalget vedtok å slutte seg til satsingen 12. desember i 2023.

– Ved å ha nærmiljø som er godt tilrettelagt for aktivitet og åpne møteplasser bidrar vi til å styrke både den fysiske og psykiske helsen i befolkningen, jevne ut sosiale forskjeller og å skape gode oppvekstmiljø, sier Jan Grønningen, leder av hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune.

En forutsetning for at fylkesutvalget skulle bli med på prosjektet, var at en ekstern aktør gikk inn som medfinansiør. Nå er det klart at denne aktøren blir SpareBank 1 SMN. 

Leder for samfunnsutbytte i SpareBank1 SMN, Hilde Sem Lykke, gleder seg til å se resultatene av prosjektet. 

-Vi heier på at barn og unge skal ha muligheter til lek og utfoldelse i sine nærmiljø. Prosjektet med å bygge helårsanlegg rundt omkring i regionen bidrar både til god folkehelse, og sterkere felleskap. Det er gledelig å se hva vi kan få til når vi samarbeider, avslutter Sem Lykke.

Kan søke om å bli med  
Kommuner, lag og foreninger kan etter hvert søke om å bli med i prosjektet. Informasjon om søknadsordningen vil bli gitt på et senere tidspunkt. De som blir valgt ut vil få rådgivning og støtte som skal sikre at anleggene blir bygget etter visse kriterier.  

Kravene går blant annet ut på at anleggene skal være åpne og tilgjengelige hele året, fungere som attraktive møteplasser, være plassert der folk bor, ha en god utforming og en bærekraftig driftsmodell. 

De som er involvert i prosjektet skal også dele kunnskap og erfaringer med andre kommuner, lag og foreninger som ønsker å lære mer om prosessen ved å bygge tilsvarende anlegg. Informasjon om søknadsfrist og kriterier vil komme ut i god tid.

nif-epi04, 04