Hopp til innhold

Opptak: Webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg

Her er opptak av webiinaret, Norges Skiforbund holdt webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg 26. april. Presentasjonene er også vedlagt.

Her finner du også alle presentasjoner som ble gjennomgått i webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg 26.april. Dette er et stort tema, og presentasjonene er delvis og samlet nyttige oppslagsverk om din klubb har planer om bygging eller rehabilitering av skianlegg/løyper.

Og husk hva Jarle, anleggskontakt i Finnmark sa; Gjør kommunen til din beste venn.

Hvordan søke om spillemidler og ulike formalkrav ved Jarle Hilfred Olsen.pptx

Intro til webinar om spillemidlerv2.pptx

Spillemidler og finansiering av skianleggv3 ved Morten Roa.pptx

Tommy Rudihagen Foiler spillemiddelwebinar 230426.pdf

Utfylling av spillemiddelskjema for ordinære anlegg ved Jarle Hilfred Olsen.pptx

Incitasjon til webinaret
Norges Skiforbund holder webinar om spillemidler og finansiering av skianlegg 26. april KL 17-19.For alle anleggsprosjekter er det kritisk viktig med en god finansieringsplan. Anleggsteamet i Norges Skiforbund ønsker å dele tips og kompetanse om hvilke muligheter som finnes. Programmet i webinaret er nyttig uansett størrelse på prosjektet.Webinaret er gratis.
Norges Skiforbund Anlegg – Fagteam myndighetskrav og finansiering.

Tidspunkt: 26. April kl. 17.00 -19.00.

Målgruppe: NSF ansatte og tillitsvalgte - klubber og anlegg som er interessert i øke sin kompetanse om finansiering av anlegg.

Mål: Gi ansatte, tillitsvalgte i forbund, kretser og klubber og anlegg innblikk i ulike former for finansiering og hvordan utforme gode spillemiddelsøknader.

Gjennomføring:  Korte, konsise og relevante foredrag via PPT presentasjoner og eksempler på søknader.


PROGRAM DEL 1

5 min, innledning, Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund.

15 min, grunnleggende info om spillemiddelordningen, Morten Roa, Tidligere spesialrådgiver Kulturdepartementet

15 min, hva kreves av dokumentasjon og vedlegg for å søke om spillemidler? Morten Roa, tidligere spesialrådgiver Kulturdepartementet.

Hvordan søke? Praktisk eksempel, Jarle Hilfred Olsen, anleggskontakt Finnmark og rådgiver Norconsult.

5-10 min Spørsmål/Pause

PROGRAM DEL 2

Om spillemidler til nærmiljøanlegg, Helge Eriksen, anleggsservice

Eksempel på søknad om midler til nærmiljøanlegg, eksempel fra krets/klubb

Øvrig finansiering, Tommy Rudihagen, spesialrådgiver NSF anlegg

Om momskompensasjon, Tommy Rudihagen, spesialrådgiver NSF anlegg

 Påmelding 

NIF-EPI03, 03