Hopp til innhold

Illustrasjonsbilde vinter (NTB)

Kartlegger skisportens klimautslipp

I Skiforbundets arbeid med bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk/produksjon og 13, Stoppe klimaendringene, har Skiforbundet har gjort en omfattende kartlegging av egen reisevirksomhet på landslagsnivå for å få bedre innsikt.

Innen vinteridretten nasjonalt og internasjonalt er Skiforbundet først ute med en slik kartlegging.

Målet er å redusere klimagassutslipp også innen skiidretten, i tråd med Norges og internasjonale utslipps- og klima-/miljømål.

– Landslagene hadde i fjor et utslipp på nærmere 1300 tonn co2-ekvivalenter. Andelen utslipp fra flytransport utgjør rundt 80 % av totalen, og en stor del av reisevirksomheten er en direkte konsekvens av den internasjonale WC-kalenderen og den sportslige satsningen, sier Ola Keul, som er ansvarlig for bærekraft.

Verdenscuparrangementene i Norge vil også føre klimaregnskap kommende vinter.
– Vår ambisjon er å gå foran nasjonalt og internasjonalt ved å gjennomføre konkrete og offensive klima- og miljøtiltak. Kartleggingen lar oss også synliggjøre klimakonsekvenser av WC-kalenderen, og vi deler nå data med FIS, sier Keul.  

Skiforbundet og verdenscuparrangørene bruker verktøyet «Green Producers Tool» (GPT) (https://www.greenproducers.club) til kartleggingen. Verktøyet ble først utviklet for kulturbransjen, og i samarbeid med NSF spesialtilpasses verktøyet skiidretten. CICERO Senter for klimaforskning har utarbeidet beregningene som ligger til grunn for verktøyet.

Illustrasjon: Dette er utslipssfordelingen mellom landslagene i de ulike grenene. Hopp kompenserer for sine utslipp via et samarbeid med Choose.   

Internasjonalt jobber Skiforbundet for WC-kalendre som tar bærekrafthensyn, både klima-/miljømessig og økonomisk.

– Selv om konkurransekalenderen er lagt og budsjettet er stramt er det fortsatt grep vi kan gjøre, som alle andre, for å redusere egne utslipp. Dette ser vi på nå, og er blant annet med på forskningsprosjektet «From climate knowledge to climate action in sport», i regi av Norges idrettshøyskole, sier Ola Keul.


Ola Keul. Foto: NTB

Et annet tiltak i Skiforbundets arbeidet med bærekraftsmål 12 og 13 er prosjektet Snow for the future, som skal bidra til snøsikre vintersportsområder i nærheten av der folk bor ved hjelp av mer bærekraftig snøproduksjon og lagring.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere, myndighetene og idretten, ved Skiforbundet og Skiskytterforbundet. 

Prosjektets oppdrag er blant annet å utvikle ny og mer bærekraftig teknologi for snøproduksjon. 

Det sees på muligheter for bruk av overskuddsvarme og utnyttelse av varmegjennvinningved snøproduksjon. 

– Deling av kunnskap om energismarte løsninger er en viktig del av arbeidet. Skiforbundet arbeider nå med FIS for å etablere et større internasjonalt samarbeid for å løfte forskningsresultater over i videre utvikling og produksjon, sier Marit Gjerland, ansvarlig for Snow for the Future i Skiforbundet. 

Mer informasjon på snøkompetanse

– Samfunnet må bli mer bærekraftig. Da vil også idrett kunne drives mer bærekraftig. I dag er vi i idretten som de fleste andre en del av problemet, men vi er også en del løsningen. 
Problemet, blant annet, fordi toppidrett på internasjonalt nivå krever mye reising. Løsningen fordi vi kan bruke idrettens kraft til å påvirke beslutningstagere og finne løsninger som omfatter alle som driver med idrett, avslutter Ola Keul. 

 

NIF-EPI03, 03