Hopp til innhold

Engangslisens i avlyste renn

For renn som er avlyst før arrangementet er påbegynt, har ikke engangslisensen trådt i kraft. Innbetalt engangslisens skal derfor tilbakebetales til utøveren.

I påbegynte arrangement (definert som at utøveren har ankommet arrangørsted og trening eller renn er i gang) skal engangslisensen innbetales til NSF på normal måte.

NIF-EPI02, 02