Hopp til innhold

Fra venstre: Lillan Gulbrandsen, Sigrid Snuggerud og Sandra Alise Lyngstad

«Ledelseskultur» for Morgendagens Skiledere

Det ble gjennomført en spennende dagssamling for både mentorer og deltakerne i prosjektet i Oslo i våres hvor temaet var «ledelseskultur».


Mentorene Marit Breivik og Tore Rynning-Nielsen

Den første delen av samlingen var satt av til mentorene – uten at deltakerne var med. Cathrine Ropstad, leder for lederskapsakademiet i Equinor, kjørte en prosess hvor mentorene delte sine erfaringer.

Under fellesdelen var det deltakerne som «kjørte showet». Prosjektledelsen for Morgendagens Skiledere hadde utfordret deltakerne til å ta hovedansvaret. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Lillan Gulbrandsen, Sandra Alise Lyngstad, Linda Svendsrud og Sigrid Snuggerud.
– Vi jobbet med innholdet på fellesdelen et par måneders tid. Programmet ble satt etter innspill til hva som var tema, og alt ble godkjent av prosjektledelsen, forteller Lillan Gulbrandsen.


Mentorene Johan Flodin, Hanne Staff og Bjørn Ivar Moen

Kjente navn med foredrag

I starten av fellesdelen presenterte prosjektgruppa tema og opplegg for programmet. Først var det mentor Åsne Havnelid (administrerende direktør Norsk Tipping) som hadde innlegg om ledelseskultur i egen organisasjon med temaet «ta riktige avgjørelser når det koker» før mentor Johan Flodin (landslagstrener roing) hadde det samme under temaet ledelseskultur i prestasjonsteam. Under innleggene kom både deltakere og mentor med flere nyttige spørsmål og innspill, og temaet engasjerte forsamlingen.

Senere på dagen var det case med diskusjon og dilemma. Både mentorer og deltakerne ble delt i grupper. Til slutt var det evaluering av samarbeidet mentor/deltaker.

– Jeg synes det var en nyttig samling. Vi i prosjektgruppa fikk flere gode tilbakemeldinger på foredragsholderne, og med diskusjonene i forbindelse med «casene», sier Gulbrandsen.

Gjensidig nytte
Mentor Kristin Kloster (visepresident NIF, medlem av IOC) var flittig med i debatten seminaret også var nyttig for henne, og hun setter pris på samarbeidet med sin mentor i programmet.
– Det er ikke bare at jeg gir støtte til en person som er på vei «oppover», men også en gjensidig nytte. Det er veldig hyggelig å bli kjent med deltakeren i prosjektet, og prosjektet er absolutt meningsfylt for meg. Jeg har absolutt nytte av dette, og har tar med meg flere nyttige tips, innspill, tilbakemeldinger og ideer, sier Kloster.

Fakta
Norges Skiforbund lanserte, november 2017, i samarbeid med Equinor prosjektet Morgendagens Skiledere. Prosjektet er et mentorprosjekt iverksatt for å øke den komplementære kompetansen i Norges Skiforbund. Delmål for prosjektet er å øke den kvinnelige andelen ledere og trenere over en treårs periode. 25 deltagere har fått plass i prosjektet, 10 lederkandidater og 10 trenerkandidater fra egen organisasjon, samt til sammen fem kandidater fra Norges Fotballforbund, Norges Studentidrettsforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Luftsportforbund og Norges Roforbund. Hver deltager i prosjektet har fått sin egen mentor. Det har vært stor interesse for prosjektet, og det var hele 92 kandidater til de 25 plassene.

Prosjektets nettside på skiforbundet.no

Gruppeoppgaver. Nærmest ser vi mentor Claus Johan Ryste (sportssjef alpint).


Mentorene Vidar Løfshus og Eli Landsem 

NIF-EPI03, 03