Hopp til innhold

Råd for enkeltreninger

 1. Ikke møt på trening hvis du er syk og meld straks fra til leder/trener hvis du blir syk under trening
 2. Vask eller desinfiser hendene før treningen starter og praktiser allment godt smittevern før under og etter hver treningsøkt.
 3. Ha maks 20 utøvere i hver treningsgruppe og minst 1 leder/trener per gruppe. Samtidig oppmøte av flere grupper kan skje hvis disse gruppene kan skilles tilstrekkelig og ha hver sin leder. 
 4. Unngå så langt det er mulig å blande utøvere over og under 20 år i samme treningsgruppe
 5. Unngå bytte av personer mellom gruppene. Hvis bytte må det gå 2 dager før deltagelse i ny gruppe. 
 6. Unngå fysisk kontakt og hold 1 m avstand. 
 7. Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år.  
 8. Ikke host, nys eller spytt innenfor 2m avstand til en annen person og bruk engangstørk ved behov
 9. Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig av felles utstyr og gjenstander.
 10. Rengjør med vann og såpe alt felles utstyr før og etter bruk og ved nødvendig bytte mellom personer 
 11. Testløp kan gjennomføres som en del av treningen og regnes ikke som et eget arrangement.
 12. Bruk av garderobe er tillatt hvis det er forsterket renhold der, men unngå fysisk kontakt mellom personer og tøy.
 13. Dusj hjemme hvis mulig og bruk kun annenhver dusj hvis fellesanlegg benyttes.  
 14. Meld fra til trener/leder hvis du blir syk i perioden mellom treninger 

Oppdatert sist, 15. oktober 2020.
Ola Rønsen, Medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund
Øistein Lunde, Organisasjonsansvarlig Norges Skiforbund
Øystein Andersen, Anders Heen, Trond Floberghagen, Guri Ranum Ekås og Tommy Valio, 
medisinsk ansvarlig respektivt i langrenn, kombinert, alpint, hopp, telemark og freeski  

NIF-EPI03, 03