Hopp til innhold

Overnatting langrenn NC, NM og HL 2022/23

Norges Skiforbund viderefører ordningen med felles organisering av overnatting til HL, NM jr. og NC jr. Meld inn klubbens behov innen 26. september!

NSF viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. Hovedlandsrennet, NM junior og NC junior.Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - med samme fordelingsnøkkel som tidligere dvs. 1 leder pr. 3 utøvere. Bakgrunnen for ordninger er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion, og den positive effekten av å bo samlet som krets. 

Klubbene melder inn sine behov via Microsoft Forms, innen 26. september!
Her vil dere få en bekreftelse på innsendt behov. 

Mer informasjon og skjema under Nasjonale renn og Mesterskap

Vi har også behov for reiseledere til Nasjonale renn.
Er det noe du kan bidra med? Meld din interesse snarest mulig og innen 1. oktober!
Les mer og meld din interesse under Reiseleder Nasjonale renn

NIF-EPI01, 01
Foto: Sverre Hjørnevik