Hopp til innhold

Reiseleder nasjonale renn

Hovedreiseledere sesongen 2023/2024

05.-07.01.24 NC junior Lygna, Petter Svendsen, Bossmo & Ytteren IL
16.-18.02.24 NC jr/NM sprint jr Granåsen Trondheim, Anniken Aune, Tverlandet IL
01.-03.03.24 Hovedlandsrennet Gålå, Roger Bertnes Leite, Innstranda IL
08.-10.03.24 NM junior Nybygda, Bjørn Krane, Bossmo & Ytteren IL

Reglementet gjelder for NM junior, Hovedlandsrennet, ungdomsstafetten og Norgescuprenn for junior.

AGENERELLE REGLER

 1. Det utnevnes en hovedleder som har hovedansvaret under rennet.
 2. Reise til og fra arrangementet ordnes av hver enkelt klubb/team, men hovedleder skal koordinere/kartlegge behov i forkant.
 3. Overnatting ordnes av skikretsen
 4. Påmelding til renn (fellesopplegg) er bindende. Frafall godtas bare ved force majeure og det behøves legeerklæring ved sykdom.
 5. Utgiftene vedr. rennet dekkes på følgende måte:
  1. Reise og opphold betales av utøver/klubb/team
  2. Reiseutgifter og opphold for reiseleder dekkes.

Hovedleder får dekket reise og opphold. Kostnadene fordeles på alle løpere i NSK uavhengig av deltakelse i felles opplegg, overnatting eller annet som organiseres av kretsen. 

Reisen kan bestilles av kretskontoret og det brukes billigst mulig reisevei. Dersom reiseleder ønsker å benytte seg av en annen reisemåte, dekkes mellomlegget selv.

B. KRETSKONTORETS PLIKTER

 1. Søke etter aktuelle reiseledere for sesongen (Oktober)
 2. Bestille overnatting ut fra forbundets tildelinger. For Norgescuprenn gjøres bestillingene av kretskontoret i samarbeid med LK.
 3. Orientere uttatte hovedledere om bestillinger og er behjelpelig med rutiner og oppgaver.
 4. Offentliggjøre bestillinger, hovedledere og påmeldingsrutiner på skikretsens nettside.
 5. Offentliggjøre renninnbydelser og eventuell annen informasjon fra rennarrangørene på skikretsens nettsider.
 6. Har kontakt med overnattingssted og justere bestillingene om behov.
 7. Bestille smørebod i samråd med hovedleder.
 8. Utarbeide endelig regnskap basert på innkomne opplysninger fra hovedleder, og fakturere lagene for påløpte utgifter i etterkant av arrangementene.

C. LANGRENNSKOMITEENS PLIKTER

 1. Samarbeider med kretskontoret og hovedleder om bestilling av overnatting og smøreplasser.
 2. Tar ut hovedleder til alle renn så tidlig som mulig.
 3. Gjennomgå regnskap og evalueringsrapport fra hovedleder.

 D. HOVEDLEDERENS PLIKTER

Hovedleder skal tidlig (november) opprette kontakt med klubbene som reiser for å koordinere skyss til fra flyplass og arena.
Kommunisere informasjon ifm oppholdet og arrangementet til deltakerne.
Hovedlederen publiserer informasjon fortløpende via WhatsApp, gruppe på Facebook, eller lignenede.

Hovedleder bes samle og sende inn bilder etter renn for publisering på skikretsens hjemmeside.

Hovedleder møter på lagledermøte, håndterer ev klager og protester, og må være på stadion fra første til siste løper.
På NMjr og HL er hovedleder også leder av juryen som tar ut stafettlagene for kretsen.

Kretsen innhenter informasjon om deltakelse på nasjonale renn. Klubbene i kretsen inviteres til å foreslå aktuelle hovedledere for ulike renn, og det tilstrebes at oppgaven går på omgang. I tillegg kan foresatte eller andre klubbmedlemmer melde sin interesse for å ivareta denne oppgaven. 

Løpere og ledere

 • Gå gjennom oppgavene for renndagen
 • Evt. avklare andre behov og endringer som måtte oppstå 
 • Oppsummering fra lagledermøtet
 • Gå gjennom løypekartene.
 • Avreisetidspunkt til arena

Hovedleder

 • Gå gjennom oppgavene for renndagen
 • Evt. avklare andre behov og endringer som måtte oppstå 
 1. Har ansvaret for uttak av stafettlag. Det utnevnes en representant fra hver sone til uttak av stafettlag. Uttakskomiteen skal være klart før avreise til rennet.
 2. Sende reiseregning til kretskontoret senest 2 uker etter arrangementet.
 3. Godkjenne endelig regnskap for arrangementet utarbeidet av kretskontoret.
 4. Sende kort rapport til LK leder og kretskontoret senest 2 uker etter arrangementet. 

 E. KLUBBEN/TEAMETS PLIKTER

 1. Klubbene melder på utøvere til arrangementet innen oppgitte frister i terminlista /arr. hjemmeside
 2. Klubber/team har selv ansvaret for å kontakte reiseleder for å motta nødvendig informasjon.
 3. Klubber/team har ansvaret for å betale for det bestilte antall overnattingsplasser. Ansvaret for ev. avbestillinger ligger hos bestiller. Betalingsmåte kan variere, men hovedregelen er at kretskontoret etterfakturerer
 4. De klubber som ikke er med på fellesopplegget til Nordland skikrets må sørge for å få alle informasjon gitt på lagledermøte/ kretsmøte og for øvrig gjøre avtale ifm smøring og sekundering med kretsen.
NIF-EPI02, 02