Hopp til innhold

Nasjonale renn og mesterskap

Retninglinjer uttak Ungdomsstafetten 2018

Retningslinjer for uttak til stafett HL og NMjr

 

Fellesopplegg: Fakturering og smørebod

På Questbacken melder klubb inn behov for smørebod. Etter påmeldingsfristen organiserer skikretsen og reiseleder en samkjøring for å fylle smørebodene og holde utgiftene nede. Skikretsen forskuddsbetaler for smørebod og sender samtidig faktura til påmeldte klubber. 

 

Fellesopplegg: Fakturering og utgift reiseleder

Deltakende klubber dekker reiseleders kostnader. 7-10 dager etter endt arrangement skal reiseleder ha sendt inn bilag og utgiftsoversikt, som videre blir fordelt på deltakende klubber og utfakturert, med 14 dager betalingsfrist. Se instruks for reiseleder under hvert arrangement for å se hva som er reiseleders oppgaver og hva du i klubb får igjen for denne kostnaden. Ønsket effekt er å senke de totale utgiftene og samle Nordland skikrets når man er på nasjonale renn og mesterskap. Utgifter for reiseleder til Hovedlandsrennet dekkes fullt av skikretsen.

 

Klubb vil med andre ord motta to fakturaer fra kretskontoret til hvert renn og mesterskap; én for smørebod i forkant av arrangementet og én for utgift reiseleder i etterkant av arrangementet.

 

POENGSTILLINGER 2015-2016:
Poengstilling junior

POENGSTILLINGER 2014-2015:
Poengstilling junior  

POENGSTILLINGER 2013-2014:
POENGSTILLINGER JUNIOR

nif-epi04, 04
Lars O. Berge