Hopp til innhold

Nasjonale renn og mesterskap

 TERMINLISTENS HOVEDPUNKT NASJONALT

Overnatting HOVEDLANDSRENN OG JUNIOR 2024

NSF viderefører ordningen med felles organisering av overnatting ifbm. Hovedlandsrennet, NM junior og NC junior. Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene - med samme fordelingsnøkkel som tidligere dvs. 1 leder pr. 3 utøvere. Bakgrunnen for ordninger er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion, og den positive effekten av å bo samlet som krets. 

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker overnatting. Men vi kan ikke garantere at alle får plass, så det kan være et alternativ å undersøke alternativ overnatting i privat regi som back up.

Bestillingsfrist/innmelding av behov til skikretsen innen fastsatt frist.
Påmeldingen gjøres klubbvis via Microsoft Forms. Her vil dere få en bekreftelse på innsendt påmelding. Det sendes ikke ut bekreftelse pr e-post. Informasjon om dette ble sendt klubbne pr epost, samt annonsert på skikretsens hjemmeside.

Bestillingsfrist
Frist for bestilling er i forhold til avbestillingsfrister gitt av NSF.
Vi prioriterer de som overholder fristene!

Bestillingen foreløpig og kan evt. trekkes når hoteller og priser er klart. Men når tilbud om hotell er akseptert, anses den som bindende.

Nasjonale renn 2024
05.-07.01.24 NC junior Lygna
16.-18.02.24 NC jr/NM sprint jr Granåsen Trondheim
01.-03.03.24 Hovedlandsrennet Gålå
08.-10.03.24 NM junior Nybygda

23.-24.03.24 NC finale junior Skeikampen (ikke felles booking av overnatting på denne).

nif-epi04, 04