Hopp til innhold

Skikretsting 2021 Nord-Trøndelag Skikrets

Nord-Trøndelag Skikrets inviterer til digitalt Skikretsting torsdag 27. mai kl. 18.30.

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Nord-Trøndelag Skikrets, § 13.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2021   

Sted:   Digitalt møte via Teams
Tid:      Torsdag 27. mai kl. 18.30

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Nord-Trøndelag Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Lag med medlemstall inntil 50 medlemmer                 1 representant.
  • Lag med medlemstall fra 50-100 medlemmer             2 representanter.
  • Lag med medlemstall over 100 medlemmer                 3 representanter.

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest tirsdag 18. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Kjønnsfordeling

På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Forslag til tinget:
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Nord-Trøndelag Skikrets senest torsdag 13. mai.

Tingdokumenter
Tingdokumentene legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget, siste frist tirsdag 18. mai.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist 18. mai
Fullmaktsskjema (Word)  - Fullmaktsskjema (PDF)

Med hilsen
NORD-TRØNDELAG SKIKRETS
Siv Jørgensen, skikretsleder
Bjørn Bruvoll, administrasjonssjef

NIF-EPI02, 02
NTB