Hopp til innhold

Norges Skiforbund, Langrenn har fokus på helse, miljø og sikkerhet og ønsker å informere flest mulig om hvordan hver og en kan ta vare på sin helse og miljøet i forbindelse med smøring av ski.

Norges Skiforbund, Langrenn har i den forbindelse laget to filmer og en lydfil som beskriver hvordan man kan beskytte seg ved  smøring av ski, samt plakater om smørevett og avfallshåndtering.

Vårt mål er at vi når flest mulig med denne informasjonen.

Videoene:
Lang versjon (ca. 6 minutter):

Stein Olav Snesrud, smøresjef for langrennslandslaget, informerer om hvilke forurensninger du eksponeres for i smørebua, og hvordan du kan beskytte deg mot stoffer som kan være helseskadelige.
Det informeres om hansker og ulike masketyper, og hvordan man vedlikeholder og tar vare på masken.
I tillegg gjennomgås andre viktige prinsipper ved bruk av smørebod, og behandling av avfall.
Vi oppfordrer alle klubber som arrangerer skirenn til å vise denne filmen i forbindelse med lagledermøte (der dette avholdes).
Klubber og kretser oppfordres også til å distribuerer filmene til egne medlemmer på egen hjemmeside eller via e-post.
Link til Video om HMS i smørebua (lang )


Kort versjon (ca. 1 minutt):

Dette er en kortversjon av den første filmen, hvor informasjon om smørevett gjennomgås punktvis og meget kort.
Filmen egner seg for bruk i sosiale medier og til bruk på storskjerm i forbindelse med arrangement.
Distribuer gjerne via hjemmesider/klubbsider!
Link til Video om HMS i smørebua (kort)Lydfilen:
Lydfilen er laget for å kunne benyttes over lydanlegg / speakertjeneste ved skirenn eller andre arrangementer, og vi oppfordrer til bruk der det er skiløpere og foreldre samlet.
Link til  Lydfil

Smørevett og avfallshåndtering i smørebua

Norges Skiforbund, Langrenn har revidert informasjon om smørevett og avfallshåndtering (se vedlegg).
Vi oppfordrer sterkt til at de vedlagte plansjene gjøres godt synlig i smøreområdene på alle skirenn, og at opplysninger om HMS er tilgjengelig på arrangementenes hjemmesider.

Dersom klubben har egen smørebod er det viktig å få på plass denne informasjonen lett synlig.
Det anbefales at plakatene distribueres til medlemmer i alle klubber, slik at de også er tilgjengelige for bruk i private smøreboder.

Link til Smørevett 

Link til avfallshåndtering


Organisering av smøreboder:

Vi oppfordrer til at smørefasiliteter utformes med HMS i tankene, og at det spesielt tas hensyn til god ventilasjon og riktig avfallshåndtering.

Det er viktig smøreboder og telt organiseres slik at det legges til rette for overlevering/henting av ski i områder som er minimalt eksponert for forurensning.
Dette kan eksempelvis  være tilrettelagte områder ved inngang til telt/boder,  noe som vil være en viktig faktor for å unngå at utøvere oppholder seg i forurensede områder.


Norges Skiforbund oppfordrer alle til å benytte rimelige og fluorfrie smørealternativer!

NB: Dersom noen sliter med å laste ned filene, ta kontakt med Brit Baldishol på brit@skiforbundet.no

 

NIF-EPI03, 03