Hopp til innhold

Trener 2 Langrenn

ajourført april 2017

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for unge 13-16 år.
Arrangør: Skikretser og/eller av NSF sentralt.

Tid: 75 timer.

Opptakskrav: Gjennomført Trener 1 (eventuelt T1 og T2 etter gammel trenerløype, før 2013) og 45 timer praksis etter gjennomført Trener 1-kurs (Skjema for å få praksisen godkjent)

Gjennomføring: Samling/samlinger. Deler av kurset gjennomføres som "e-læring".

(Til e-læringskursene som er tilknyttet Trener 2-kurset): https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/5/trenarkurs-langrenn/

Hva: Trener 2 tar sikte på å øke kompetansen innenfor trening av unge langrennsløpere opp til 16 år. Kurset fokuserer i stor grad på å øke kunnskapen om tekniske krav for aldersgruppen, samt øke deltakerens kompetanse innenfor treningslære. For å gjennomføre kurset kreves det at du har både klassisk og skøyteski, og er motivert for å prioritere de timene som skal til.

Neste planlagte kurs:

Vi samarbeider med Høgskolen Innlandet i Elverum om Trener 2, og starter opp nytt kurs der  10-12.mai 2019. Følg med på Høgskolens hjemmesider for mer informasjon: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2

Sogn og Fjordane Skikrins arrangerer Trener 2 intensivkurs i juni hvert år: Følg med på deres hjemmeside for informasjon:https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2018/5/trenarkurs-langrenn/

Følg med i menyen til venstre, og hos de enkelte skiretsene for andre lokale Trener 2.

Oversikt over innhold i kurset
422.2.01 Arbeidskrav og utviklingstrapp (4t teori)
422.2.02 Utholdenhetstrening barmark (1t teori+3t praksis)
422.2.03 Utholdenhetstrening snø (1t teori+3t praksis)
422.2.04 Styrke-, spenst- og hurtighetstrening (1t teori+3t praksis)
422.2.05 Basistrening. Uttøyning (1t teori+1t praksis)
420.2.02 Koordinasjon (2t e-læring)
422.2.06 Langrennsteknikk teori (4t teori)
422.2.07 Langrennsteknikk klassisk (4t praksis)
422.2.08 Langrennsteknikk skøyting (4t praksis)
422.2.09 Rulleskitrening (2t teori+2t praksis)
420.2.06 Aldersrelatert trening 2 (4t e-læring)
420.2.09 Treningsplanlegging (4t e-læring+4t teori)
420.2.03 Idrettsernæring 1 (2t e-læring+1t teori)
420.2.05 Spiseforstyrrelser (3t e-læring+1t teori)
420.2.08 Ren utøver (3t e-læring)
422.2.10 Skader i langrenn (2t teori)
422.2.11 Trenerrollen og klubbmiljø (4t teori)
422.2.12 Mental trening og motivasjon (3t teori)
422.2.13 Funksjonshemmede (2t praksis)
422.2.14 Regler og retningslinjer (2t teori)
Praktisk-metodisk gruppeeksamen (2t)

NIF-EPI02, 02