Hopp til innhold

Utviklingshjulet

Utviklingshjulet - et godt verktøy for planlegging og utøversamtaler

Ingvild Riise Midtun, fagkonsulent toppidrett ved Olympiatoppen innlandet er en av fagpersonene bak «UTVIKLINGSHJULET», som er et teoretisk verktøy til praktisk bruk som skal gjøre det lettere for morgendagens utøvere og deres trenere å sikre prestasjonsutvikling over tid. Utviklingshjulet er blant annet et godt utgangspunkt for trener-utøversamtaler. Enkelt sagt kan verktøyet sammenlignes med en arbeidskravsanalyse som omfatter prestasjonsfaktorer som av betydning for prestasjonen, også utover det rent fysiske. Eksempler på slike faktorer er søvn, rammebetingelser og samspill. For at «hjulet» skal rulle rundt må alle enkeltfaktorene være «godt nok» på plass. «Gjør det VIKTIGSTE RIKTIG FØRST» er et mantra for bruken av Utviklingshjulet.  Av og til er det viktig å stoppe opp, gå bort fra detaljfokuset og zoome ut slik at man i større grad klarer å ivareta helhetsperspektivet.

 Link til presentasjon av Utviklingshjulet

Link til Brukerveiledning

Link til opptak av webinar.

NIF-EPI01, 01