Hopp til innhold

Utviklingstrappa

Nå er Utviklingstrappa klar i en rykende fersk og revidert utgave.

Utviklingstrappa i langrenn er en guide til unge, lovende skiløpere som ønsker å ta ut sitt idrettslige potensial. Her beskrives en hensiktsmessig, langsiktig utvikling av utøvere fra de er barn til de når toppidrettsnivå. Boka er også en veileder til trenere og foreldre, og den inneholder gode maler og økt-forslag som vil være anvendelige for trenere på ulike nivåer. Utviklingstrappa er integrert i Skiforbundets utviklingsmodell, som har som mål å styrke både bredde- og toppidrettsarbeidet i framtida. Denne tredje utgaven er en revidert og videreutviklet versjon av 2017-utgaven, og er et resultat av godt samarbeid mellom Norges Skiforbund og sentrale trenere/fagpersoner i norsk idrett. I tillegg til papirversjonen kommer også boka i digital versjon.
Rådene i utviklingstrappa baseres på erfaringer fra dyktige trenere og fagpersoner i langrenn, kombinert med en systematisk gjennomgang av trenings- og utviklingsarbeidet til langrennsløpere som har lykkes. Vi underbygger mange av rådene vitenskapelig, samtidig som det i mange tilfeller er erfaringsbasert kunnskap.

Som et supplement til Utviklingstrappa i langrenn, er det produsert en serie podcaster: «Utviklingstrappa».
Lytt gjerne til podcastene 

Boka kan du kjøpe her: https://www.akademika.no/search?query=utviklingstrappa

Vi håper du finner innholdet i boka og podcastene våre interessant og at du vil være en god ambassadør for vår filosofi.

 

Tidligere utgaver:
Arbeidet med utviklingstrappa i langrenn startet i 2003, etter et initiativ fra Olympiatoppen om å definere et felles språk mellom særidrettene og kvalitetssikre prestasjonsutviklingen. 
Langrenn hadde tidligere utviklet «veiledende normer for langrennstrening», og har alltid hatt en sterk og god treningskultur. Dette var utgangspunktet for arbeidet med utviklingstrappa. Versjon 1 kom i 2012. Denne er nå betydelig revidert og utvidet i tråd med de retningslinjer som er gitt i Skipolitisk dokument, 2016. I løpet av høsten 2023 / tidlig vinter 2024 vil det foreligge en revidert utgave.

UTVIKLINGSTRAPPA I LANGRENN
I Norge har vi mange unge langrennsløpere som drømmer om en gang
å stå på toppen av pallen. Selv om de aller færreste når dette målet,
er det viktig at flest mulig får sjansen til å leve ut sine drømmer.

Utviklingstrappa i langrenn er en guide til unge, lovende skiløpere som
ønsker å ta ut sitt idrettslige potensial. Her beskrives en hensiktsmessig,
langsiktig utvikling fra barn til toppidrettsnivå. Boka er en brukervennlig
veileder for trenere og foreldre i arbeidet med langrennsløpere på ulike nivåer.

Utviklingstrappa er integrert i Skiforbundets utviklingsmodell, som har
som mål å skape mange, gode og glade skiløpere!

Boka er utgitt på Akilles Forlag, har myk perm og er på 204 sider.
Boka er utsolgt hos forlaget og hos NSF, men vil bli erstattet av revidert utgave i løpet av høst / 2023 / tidlig vinter 2024

Av rettighetsgrunner ligger boka ikke  tilgjengelig elektronisk.

nif-epi04, 04