Hopp til innhold

Nasjonale renn

Hordaland skikrets organiserer felles tilbod til alle løparar i Hordaland som deltek på nasjonale renn. Tilbodet omfattar overnatting og støtteapparat, inkludert skismurning. Kostnadar vert fordelt ut på klubb etter antal løparar. Sjå utfyllande informasjon om nasjonale renn under.

Sesonginformasjon nasjonale renn - langrennskomiteen 2018

Informasjon om overnatting og dato  nasjonale renn 2018-19

NB! Tildelte roller er ikkje endelege og vil verta oppdatert til 10. november. 

Påmelding nasjonale renn - for 2018-19

NB! Frist for påmelding
- juniorar og hovudlandsrenn 1. desember 2018
- Seniorarar 10. november 2018 

Uttakskriteriar nasjonale stafettar

 

NIF-EPI01, 01