Hopp til innhold

Nasjonale renn

Hordaland skikrets organiserer felles tilbod til alle løparar i Hordaland som deltek på nasjonale renn. Tilbodet omfattar overnatting og støtteapparat, inkludert skismurning. Kostnadar vert fordelt ut på klubb etter antal løparar. Sjå utfyllande informasjon om nasjonale renn under.