Hopp til innhold

Ubemanna kretskontor

På grunn av covid-19 og full stans av aktivitet innanfor idretten, har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil vidare.

Henvendelsar må rettast til andre mottakarar fram til situasjonen endrar seg. 

Spørsmål angåande aktivitet i kretsen kan rettast til leiar i skikretsen eller greinkomite:
Kontaktinformasjon Hordaland skikrets

Den planlagte Sumarcampen i Jondal 20. - 23. juni utgår. I tida framover vil aktiviteten organiserast av styret i skikretsen og greinkomiteane i samarbeid med klubbane. 

Spørsmål angåande organisatoriske forhold, lovar og reglar kan rettast til idrettskretsen:
Vestland idrettskrets

Spørsmål angåande IT eller idrettens systemer kan rettast til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettast til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01