Hopp til innhold

K60 og K45 i Torsbustaden er klare for å ta imot ungdommen til RC finale og Hopptreff lagkonkurranse (foto: Skogn IL)

RC Finale og Hopptreff i Torsbustaden, Skogn

Skogn IL ønsker på vegne av Norges Skiforbund velkommen til RC Finale lørdag og Hopptreff lagkonkurranse på søndag i Torsbustaden 9.-10. mars 2024.

Rennene kan følges live på K-JUMP  VIND (K60)

INVITASJON OG PÅMELDING

Påmeldg via iSonen:

PÅMELDING RC Finale Siste renn i RekruttCup 2023/2024
PÅMELDING Hopptreff Kretslagskonkurranse. (Velg Lagpåmelding)

Nasjonal RekruttCup Hopp (RC)

RC er åpen for utøvere i alderen 12-16 år.  Under sesonginformasjon finner du informasjon om REKRUTTCUP.

Se også Hoppskrifter

PROGRAM

Fredag 8. mars
17.30-19.30 Fri trening
19.45 Lagledermøte i Torsbustadhytta
Lørdag 9. mars
10.00 K60 – prøveomgang og to ordinære omganger
11.30 K45 – prøveomgang og to ordinære omganger
13.00 K25 – K17 - K10 – K5 → småbakkerenn
Premieutdeling RC hopp og Vårhopprenn hopp – etter avsluttet hopprenn
Søndag 10.mars
09.00 Lagkonkurranse hopp
Premieutdeling rett etter konkurranseslutt

Laghopp

Retningslinjer for Hopptreff (Laghopp) står beskrevet under sesonginformasjon: .
https://www.skiforbundet.no/hopp/hopprenn/sesonginformasjon/7-hovedrenn/.

HOPPTREFF  12-16 år

Hopptreff er et rekrutteringsarrangement med kretslagskonkurranse som gjennomføres på plast i sommerhalvåret og snø i vintersesongen.

Hopptreff avvikles som ren kretslagskonkurranse på lik linje med andre lagkonkurranser arrangementsmessig og resultatmessig. Det kåres ikke individuelle klassevinnere.

Uoffisielle klasser for blandede lag på tvers av skikretsene, så alle får mulighet til å delta og hoppe også under lagkonkurransene.

Kretslag

 • Et kretslag består av 4 utøvere i årsklassene 12 til 16 år.
 • 2 utøvere starter i K45 og 2 i K60.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • I utgangspunktet skal laget bestå av en utøver fra hver aldersklasse 12/13, 14, 15, 16, som gir sum alder 58 år.
 • Jenter kan delta på kretslag; om ikke det medfører at kretsen da ikke kan stille lag i jenteklassen (Kan ikke stille både på kretslag og på jentelag)
 • Kretser som mangler utøver i en aldersklasse kan benytte utøver fra annen aldersklasse, men maksimal samlet alder på laget er fortsatt 58 år.
 • Med mindre de er skadet eller syke kan ikke utøvere av begge kjønn som deltok i det individuelle rennet erstattes med andre i annen / eldre aldersgruppe.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.
 • Blandende lag er for utøvere fra skikretser som ikke klarer å fylle rene kretslag. Utøvere innmeldes til blandede lag innen samme frist som for påmelding av lag, slik at arrangør sammen med skikretsene og trenere kan sette dem inn på blandede lag sammen med utøvere fra andre skikretser.
 • Blandede lag premieres ikke.
 • Dersom det oppstår skade og eller sykdom etter påmeldingen, kan utøver erstattes med annen fra samme skikrets. Angjeldende skikrets må dokumentere skade/sykdom.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år eller yngre.
 • Norges Skiforbund, NSF, gir medalje til utøverne på de 3 beste lagene.
 • Det arrangeres individuelt RC-renn for utøvere i klassene 12-16 år dagen før.

Jentelag

Kretslag for jenter.

 • 2 jenter pr. kretslag innenfor aldersklassene 12 – 16 år.
 • 1 utøver i K45 og 1 utøver i K65.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Ingen maks begrensning på sum alder.
 • Skikretsene kan stille så mange rene jentelag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser. Blandede lag premieres ikke.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.
nif-epi04, 04