Hopp til innhold

7. Hovedrenn

Hovedrenn for sesongen 2023/2024

Følgende hopprenn regnes som hovedrenn for sesongen:

 • NM Normalbakke individuelt Kvinner og Menn
 • NM Normalbakke lag og mix
 • NM Stor bakke Kvinner og Menn
 • NM JR Normal bakke og laghopp
 • NM JR Liten bakke Kvinner individuelt og lag
 • NM JR Stor bakke Menn
 • Hovedlandsrennet (15 og 16 år)
 • Solan Gundersens Vinterleker, Alvdal (12, 13 og 14 år)
 • Hopptreff - RC renn og Lagkonkurranse, (12 - 16 år)
 • Nordisk Juniorlandskamp
 • Plastmesterskap Stor og Normal bakke for Menn og Kvinner

Individuelle øvelser

Øvelser i hopp under Norgesmesterskap senior (NM), junior (JR), Hovedlandsrenn (HL), Hovedrenn (SGV = Solan Gundersen Vinterleker) og Hopptreff (HT).

Mesterskap

Bakkestørrelse

Klasser

NM Senior

Stor bakke

K120

Menn

Kvinner

NM Senior

Normalbakke

K90

Menn

Kvinner

NM Junior

Liten bakke

K65

-

Kvinner

NM Junior

Stor bakke

K120

Menn

-

NM Junior

Normalbakke

K90

Menn

Kvinner

HL

Liten bakke

K65

G15

J15

HL

Liten bakke

K65

G16

J16

HL

Rekruttbakke

K40

G15/16 *)

J15/16 *)

SGV

Rekruttbakke

K35

G12

J12

SGV

Rekruttbakke

K35

G13

J13

SGV

Rekruttbakke

K35

G14

J14

SGV

Liten bakke

K55

G14

J14

*) Uoffisielle øvelser og klasser i ~K40

Startberettigelse

NM JUNIOR

LITEN BAKKE – Kvinner

 • NM Junior Hopp Liten bakke er åpen for Kvinner junior (17-20 årsklassene).
 • Yngre utøvere som er kvalifisert for utviklingsnivå Elite, eller har NC poeng i hopp fra inneværende sesong.
 • Utøvere i 15- og 16-årsklassene, juniorer og seniorer uten NC poeng, som behersker bakkestørrelsen, og som etter søknad fra trener er godkjent av NSF hopp.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp.

Søknader må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist.

Startberettigede til det individuelle rennet er også startberettiget til lagkonkurransen for Kvinner.

NORMAL BAKKE – KVINNER OG MENN

 • NM Junior Hopp Normal bakke er åpent for Menn Junior og Kvinner Junior, (17-20 årsklassene).
 • Yngre utøvere som oppfyller kravene til å starte i senior NM Normal bakke er også startberettiget til NM junior Normal bakke, forutsatt at deltagelse ikke hindrer deltagelse i regionalt eller nasjonalt renntilbud for aldersklassen (f.eks. RC renn, HL etc.).
 • Det kan søkes om starttillatelse til yngre løpere, men hovedregelen skal være at den kun innvilges i sammenheng med kretser som mangler en løper til lagmesterskapet. Disse løperne får da også starte i den individuelle konkurransen.

STOR BAKKE – MENN

 • NM Junior Hopp Stor bakke er åpent for Menn Junior (17-20 årsklassene).
 • Yngre utøvere som oppfyller kravene til å starte i senior NM Stor bakke er også startberettiget til NM junior Stor bakke.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp.

STARTREKKEFØLGE NM JUNIOR

Alle startberettigede deltar i 1. omgang i følgende rekkefølge:

 • Gruppe 1: Løpere uten NC poeng inneværende sesong. Rekkefølge trekkes.
 • Gruppe 2: Kombinertløpere uten NC poeng eller ranking i spesielt hopp. Rekkefølge trekkes.
  • Gruppe 3: Løpere med NC poeng. Seedes i omvendt rekkefølge av rankinglisten på påmeldingstidspunktet.
  • Gruppe 4: Løpere fra utviklingsnivå Elite: Starter i omvendt rekkefølge av rankinglisten på påmeldingstidspunktet med den best seedede til slutt.

I finaleomgangen starter de 30 beste løperne i omvendt rekkefølge av resultatet fra 1. omgang.

Plastmesterskap (senior)

STOR BAKKE – KVINNER OG MENN

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite.
 • Senior og Junior utøvere med NC poeng fra inneværende sesong.
 • Senior og Junior utøvere som er startberettiget i NC.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp. Søknad må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist.

NORMAL BAKKE – KVINNER OG MENN

 • Utøvere som er startberettiget for Plastmesterskap Stor bakke er også startberettiget for Plastmesterskap Normal bakke.
 • Alle utøvere med NC poeng fra inneværende sesong.

Startrekkefølge og eventuelt kvalifisering som for NM senior.

NM SENIOR

NORMAL BAKKE – KVINNER OG MENN

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite.
  • Deltagelse for utøvere under junioralder forutsetter at det ikke hindrer deltagelse i regionalt eller nasjonalt renntilbud for aldersklassen.
  • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp. Søknad må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist.
 • Alle utøvere med NC poeng fra inneværende eller forrige sesong.
 • Senior og Junior utøvere som er startberettiget i NC.

I lagkonkurransen skal kretslag bestå av Menn og Kvinner som er startberettiget i NM Normalbakke.

Skikrets som mangler en utøver for å kunne stille et førstelag i kretslagskonkurransen, kan søke om deltagelse for yngre utøver som vil kunne være startberettiget i NC. Om søknad innvilges, får utøver også starte i den -individuelle konkurransen av NM Normalbakke.

STOR BAKKE – KVINNER OG MENN

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite.
 • Senior og Junior utøvere med NC poeng fra inneværende sesong.
 • Senior og Junior utøvere som er startberettiget i NC.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp. Søknad må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist.

STARTREKKEFØLGE NM

Kvalifisering

Ved TV sendt renn, eller om det er andre forhold som tilsier at antall deltagere i NM bør begrenses, vil det gjennomføres en kvalifisering. Alle startberettigede kan delta i kvalifiseringen. De 50 beste fra kvalifiseringen starter i selve rennet i samme startrekkefølge som i kvalifiseringen. Når det ikke gjennomføres kvalifisering, deltar alle startberettigede direkte i 1. omgang.

Påmeldte starter i følgende rekkefølge (både i kvalifisering og 1. omg i rennet):

 • Gruppe 1: Etteranmeldte starter først. Trekkes.
 • Gruppe 5: Løpere fra utviklingsnivå Elite. Seedes
 • Gruppe 2: Startberettigede løpere uten NC poeng. Trekkes.
 • Gruppe 3: Løpere med NC poeng. Seedes.
 • Gruppe 4: Løpere fra kombinert, godkjent av NSF hopp. Trekkes.

Seeding innad i gruppene gjøres i omvendt rekkefølge av rankinglisten på påmeldingstidspunktet. De best seedede starter til slutt.

De 30 beste etter 1. omgang starter i finaleomgangen i omvendt rekkefølge av resultatet i 1. omgang.

LAGKONKURANSER (Skikretser)

 • Kretslag i NM senior består av 4 utøvere (av begge kjønn).
 • Kretslag i NM senior Mix består av 3 utøvere, hvorav minst 1 kvinne og minst 1 mann.
 • Kretslag i NM junior består av 3 utøvere (av begge kjønn).
 • Kretslag i NM junior Mix består av 3 utøvere, hvorav minst 1 kvinne og minst 1 mann.
 • Kretslag i NM junior Kvinner Liten bakke består av 2 utøvere som er startberettiget i NM Kvinner Liten bakke.

Hver skikrets kan stille med flere lag. Lagene må være komplette.

Løpere som ikke deltar på kretslag, kan danne sammensatte lag sammen med løpere fra andre kretser og delta utenfor konkurranse.

STARTREKKEFØLGE LAGKONKURRANSER

Startrekkefølgen i NM lag og andre lagkonkurranser er:

 • først sammensatte lag; trekkes
 • nye kretslag (som ikke deltok foregående år); trekkes
 • kretslagene i omvendt rekkefølge av fjorårets resultat (fjorårets vinner til slutt).
       

Antall utøvere på laget

 

Lagkonkurranser

 

 

Lag

Superlag

Mikslag

 

NM

Normalbakke

K90

Kretslag

4

-

3

 

NM

Normalbakke

K90

Kvinner

-

2

 

JR

Liten bakke

K65

Kvinner

2

-

-

 

JR

Normalbakke

K90

Kretslag

3

2

3

 

JR

Normalbakke

K90

Kvinner

-

2

 

HL

Liten bakke

K65

Kretslag

3

2

2

 

HL

Liten bakke

K65

Jenter

2

2

 

SGV

K35 og K55

 

Kretslag

3

 

3

2 utøvere i minste bakken og 1 i den andre

SGV

K35 og K56

 

Gutter

 

2

 

 

SGV

K35 og K57

 

Jenter

2

2

 

1 utøver i hver bakke

HT

K45 og K60

 

Kretslag

4

 

 

2 utøvere i hver bakke

HT

K45 og K60

 

Gutter

 

2

3

 

HT

K45 og K60

 

Jenter

 

2

1 utøver i hver bakke

RC

K30-50 og K60-70

 

Gutter

 

2

 

1 utøver i hver bakke

RC

K30-50 og K60-70

 

Jenter

 

2

 

1 utøver i hver bakke

NC

Normalbakke

K90

Gutter

 

2

 

2 utøvere fra et team på hvert lag

NC

Normalbakke

K90

Jenter

 

2

 

2 utøvere fra et team på hvert lag

 

 HOVEDLANDSRENN, HL

Hovedlandsrennet er nasjonalt renn for 15 og 16-årsklassene. Bakkestørrelser er ca. K65 og eventuelt ca. K40 med individuelt renn og kretslagkonkurranser. Faktisk bakkestørrelser avhenger av det aktuelle anlegget som arrangerer HL. Offisielle klasser foregår i ca. K65, mens det så langt det er mulig settes opp uoffisielle klasser i K40

Det er fri påmelding for alle, og alle kan hoppe alle omganger.

Individuelt hopprenn

15 og 16-årsklasse for gutter og jenter i K65.

Uoffisiell 15/16-årsklasse for gutter og jenter i K40.

Lag

Lag på 3 utøvere pr. skikrets i HL for aldersklassene 15 og 16 år.

 • Ei jente kan delta på laget; om ikke det medfører at kretsen da ikke kan stille lag i jenteklassen.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.

Jentelag

Skikretslag for jenter.

 • 2 jenter pr. kretslag.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.

Mikslag

Miks lagkonkurranse

 • 1 gutt og 1 jente fra hver krets.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.

Superlag

En egen lagkonkurranse i tillegg til den vanlige kretslagskonkurransen.

 • 2 utøvere pr. kretslag.
 • 3 tellende omganger.
 • Skikretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen klasse for jenter.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.

Kan gjennomføres direkte etter kretslagskonkurransen; eventuelt uten prøveomgang.

 

HOVEDRENN – Solan Gundersen Vinterleker, SGV

Hovedrenn er nasjonalt renn for 12, 13 og 14-årsklassene. Bakkestørrelser er ca. K35 og ca. K55 med individuelt renn og kretslagkonkurranser. Faktisk bakkestørrelser avhenger av det aktuelle anlegget som arrangerer hovedrennet.

Det er fri påmelding for alle, og alle kan hoppe alle omganger.

Uoffisielle klasser for blandede lag på tvers av skikretsene, så alle får mulighet til å delta og hoppe også under lagkonkurransene.

Individuelt hopprenn

12 og 13-årsklassene hopper i K35.

Utøvere i 14-årsklassen kan velge om de vil hoppe i K35 eller K55.

Lag

Lag på 3 utøvere pr. skikrets i hovedrennet for aldersklassene 12, 13 og 14 år.

 • I utgangspunktet skal laget bestå av en utøver fra hver aldersklasse.
 • 2 utøvere i K35 og 1 utøver i K55.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Om en krets mangler en løper kan en yngre løper settes inn i stedet.
 • Ei jente kan delta på laget; om ikke det medfører at kretsen da ikke kan stille lag i jenteklassen.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Kretser som mangler en løper i en aldersklasse kan benytte en annen, men maksimal samlet alder er 39 år.
 • Om en krets fortsatt ikke kan stille et førstelag, kan det unntaksvis tillates at man stiller lag med andre utøvere i 12 til 14-årsklassene og maksimal samlet alder 42 år.
 • Med mindre de er skadet eller syke kan ikke utøvere av begge kjønn som deltok i det individuelle rennet erstattes med andre i annen / eldre aldersgruppe.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.

Jentelag

Skikretslag for jenter.

 • 2 jenter pr. kretslag.
 • 1 utøver i K35 og 1 utøver i K55.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Samlet alder maksimalt 27 år.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.

Mikslag

Miks lagkonkurranse mellom skikretsene.

 • 3 utøvere pr. lag; hvorav minst 1 jente, og minst 1 gutt.
 • 2 utøvere i K35 og 1 utøver i K55.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Om det er 2 gutter på laget, er samlet alder på disse maksimalt 26 år. Ingen begrensning på alder for jentene. Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.

 

Superlag

En egen lagkonkurranse i tillegg til den vanlige kretslagskonkurransen.

 • 2 utøvere pr. kretslag, en i hver bakkestørrelse.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Fri alder på utøverne innenfor aldersklassene 12-14 år.
 • 3 tellende omganger.
 • Skikretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen klasse for jenter.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.
 • Kan gjennomføres direkte etter kretslagskonkurransen; eventuelt uten prøveomgang.

 

HOPPTREFF – 12-16 år

Hopptreff er et rekrutteringsarrangement med kretslagskonkurranse som gjennomføres på plast i sommerhalvåret og snø i vintersesongen.

Hopptreff avvikles som ren kretslagskonkurranse på lik linje med andre lagkonkurranser arrangementsmessig og resultatmessig. Det kåres ikke individuelle klassevinnere.

Uoffisielle klasser for blandede lag på tvers av skikretsene, så alle får mulighet til å delta og hoppe også under lagkonkurransene.

 • Et kretslag består av 4 utøvere i årsklassene 12 til 16 år.
 • 2 utøvere starter i K45 og 2 i K65.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • I utgangspunktet skal laget bestå av en utøver fra hver aldersklasse 12/13, 14, 15, 16, som gir sum alder 58 år.
 • Jenter kan delta på kretslag; om ikke det medfører at kretsen da ikke kan stille lag i jenteklassen.
 • Kretser som mangler utøver i en aldersklasse kan benytte utøver fra annen aldersklasse, men maksimal samlet alder på laget er fortsatt 58 år.
 • Med mindre de er skadet eller syke kan ikke utøvere av begge kjønn som deltok i det individuelle rennet erstattes med andre i annen / eldre aldersgruppe.
 • Kretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.
 • Blandende lag er for utøvere fra skikretser som ikke klarer å fylle rene kretslag. Utøvere innmeldes til blandede lag innen samme frist som for påmelding av lag, slik at arrangør sammen med skikretsene og trenere kan sette dem inn på blandede lag sammen med utøvere fra andre skikretser.
 • Blandede lag premieres ikke.
 • Dersom det oppstår skade og eller sykdom etter påmeldingen, kan utøver erstattes med annen fra samme skikrets. Angjeldende skikrets må dokumentere skade/sykdom.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år eller yngre.
 • Norges Skiforbund, NSF, gir medalje til utøverne på de 3 beste lagene.
 • Det arrangeres individuelt RC-renn for utøvere i klassene 12-16 år dagen før.

 

Jentelag    (kan eventuelt erstattes av Superlag med egen klasse for jenter)

Kretslag for jenter.

 • 2 jenter pr. kretslag innenfor aldersklassene 12 – 16 år.
 • 1 utøver i K45 og 1 utøver i K65.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Ingen maks begrensning på sum alder.
 • Skikretsene kan stille så mange rene jentelag man har utøvere til.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser. Blandede lag premieres ikke.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.

 

Superlag

En egen lagkonkurranse i tillegg til den vanlige kretslagskonkurransen.

 • 2 utøvere pr. kretslag, en i hver bakkestørrelse.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Fri alder på utøverne innenfor aldersklassene 12-16 år.
 • 3 tellende omganger.
 • Skikretsene kan stille så mange lag man har utøvere til.
 • Egen klasse for jenter.
 • Egen uoffisiell klasse for blandede lag på tvers av skikretser.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.
 • Kan gjennomføres direkte etter kretslagskonkurransen; eventuelt uten prøveomgang.
nif-epi04, 04