Hopp til innhold

6. RekruttCup Hopp

Nasjonal RekruttCup i hopp (RC)

Mål

Skape samhold blant utøvere, foreldre og støtteapparat med tanke på å beholde og utvikle utøvere i hoppsporten.

Man ønske å skape et bra renn- og aktivitetstilbud til flest mulig unge hoppere.

RC i hopp er for jenter og gutter i 12-16 årsklassene.

RC gjennomføres med 2-4 helger på sommer og inntil 4 helger fordelt på vinteren. Dette inkluderer en helg der det er Hopptreff lagkonkurranse søndagen og individuelt RC renn lørdagen. Terminliste lages i forkant av sesongen, slik at datoer for helgene er kjent med tanke på å unngå kollisjoner med regionale renn.

Utviklingsnivåer / klasser

RC klassene er for jenter og gutter i aldersklassene 12 til 16 år.

 • RC A konkurrere i K60-K70 med lav fart. RC A kan unntaksvis konkurrere i K90 (normalbakke).
 • RC B konkurrere i K60-K70 med høy fart
 • RC C konkurrere i K30-K50 med lav fart
 • RC D konkurrere i K30-K50 med høy fart. Evt. også i mindre bakke.

Utøver melder seg på klasse i renn i samråd med trener ut fra utviklingsnivå. Som en indikasjon, bør utøvere normalt hoppe mer enn 85% av det lengste hoppet i klassen.

RC D er åpen for alle 12-16 åringer som er klare for aktuell bakkestørrelse.

I hvert individuelle renn premieres deltagerne 100% i alle klasser av arrangør.

Sammenlagtresultat og premiering

Man får poeng etter plassering i det enkelte renn på samme måte som i NC. De 30 beste får RC poeng, med 100 poeng for seier, 80 for andreplass osv. etter samme tabell som i NC og WC.

RC rennet som arrangeres samme helg som Hopptreff lagkonkurranse vinter, og to andre valgfrie renn teller i sammendraget. Det betyr totalt 3 renn samlet gjennom sommer og vinter.

De 3 beste sammenlagt i hver klasse premieres.

Utøvere som har deltatt på minst to renn tildeles en deltakerpremie.

Renngjennomføring

En RC-helg inneholder minst et individuelt renn som teller i sammendraget.

Rennet gjennomføres med prøveomgang og to tellende omganger, og gjerne også en ekstra runde med offisiell trening før prøveomgangen om mulig.

Utøvere deltar i utviklingsbaserte klasser med ulik avsats og bakkestørrelse (RCA, RCB, RCC, RCD).

Før prøveomgang og renn skal det avholdes et lagledermøte med informasjon om rennet og annet, samt mulighet for avklaring av spørsmål. Lagledermøte er normalt siste frist for etteranmelding og endringer på startlisten.

RC arrangeres normalt som renn i en K30-K50 og en K60-K70 bakke.

Hvilken bakke man starter i må fremgå av programmet i invitasjonen, og opplyses på lagledermøtet. Man fullfører normalt alle omganger i en bakke, før man flytter seg over i den andre bakken.

Normalt starter man i rekkefølge:

 • K30-50:  RC D Jenter - RC C Jenter - RC D Gutter - RC C Gutter
 • K60-70:  RC B Jenter - RC A Jenter - RC B Gutter - RC A Gutter

Samme klasserekkefølge i alle omganger. I finaleomgangen snus startrekkefølgen innad i hver klasse slik at den som leder klassen etter 1. omgang starter til slutt.

RC rennet arrangeres normalt på søndag (lørdag når det er Hopptreff).

Den andre dagen er det ønskelig at det er annen aktivitet eller alternativ konkurranse, og gjerne et sosialt og/eller faglig opplegg på lørdag ettermiddag/kveld.

Superlag

Kan gjennomføres som lagkonkurranse på lørdagen i tillegg til annen alternativ aktivitet.

 • 2 utøvere pr. lag; en i hver bakkestørrelse.
 • Lagene settes fritt sammen med 2 og 2 utøvere.
 • Valgfritt hvem som hopper i hvilken bakke.
 • Fri alder på utøverne innenfor aldersklassene 12-16 år.
 • Offisiell trening, prøveomgang og 3 tellende omganger.
 • Egne klasser for jenter og gutter.
 • Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 11 år og yngre.

Konkurranseutstyr

Utøvere som stiller i RC klassene skal ha utstyr i henhold til regler gitt i FIS Youth. Se punkt 4 på side 3 i  YOUTH CUP RULES. RC i Norge følger ikke aldersgruppene i FIS, og alle i RC skal følge de samme utstyrsreglene uavhengig av alder og klasse.

 • Ski: Maks skilengde 140% av kroppshøyden. Ikke BMI regel.
 • Dress: Antall stoff-deler er ikke begrenset. Designet (cut) er ikke begrenset. Dressen skal passe til kroppen.
 • Bindinger: Kun standard bindinger, og ingen tilpasninger, er tillatt. Dersom stag benyttes, må det være rett stag og rett klips (ikke vinklet). Bindingene må være festet parallelt på skiene (ikke skråstilt).
 • Hoppstøvler: Kun standard hoppsko kan brukes. Ingen tilpasninger eller usymmetriske deler.
 • Pads (kiler): Kun rette og symmetriske pads kan brukes.

Koordinator: Svein Olav Brurud

Ansvarlig NSF Hopp: Ståle Villumstad og Tore Øvregård

NIF-EPI02, 02