Hopp til innhold

RC i Midtstulia

Stor hopphelg i Midtstuen

Aktiviterer for RC utøvere på lørdag. Til helga blir det NM Junior Normalbakke og Liten bakke, NorgesCup Hopp, RC for 12-16 år og rekrutteringsrenn for de yngste i Midtstulia.

Alle rennene kan som vanlig følges live på K-JUMP  VIND

INVITASJON OG PÅMELDING

Påmeldg via MinIdrett:

INVITASJON for alle renn i helga

PÅMELDING NM JUNIOR NORMAL BAKKE Midtstuen K90, Menn og Kvinner
PÅMELDING NM JUNIOR LITEN BAKKE Midtstulia K60, Kvinner
PÅMELDING NC LØRDAG Midtstuen K90
PÅMELDING NC SØNDAG Midtstuen K90
PÅMELDING RC JENTENES OG GUTTENES HOLMENKOLLRENN Midtstulia K60 og K40

STARTBERETTIGELSE

RC er åpen for utøvere i alderen 12-16 år. Se mer informasjon om RC på egen artikkel. NASJONAL REKRUTTCUP

Startberettigelse til hhv. NM JR Normalbakke og NM JR Liten bakke står beskrevet under Hovedrenn å SESONGINFORMASJON

NM junior hopp Normal bakke er åpent for Menn Junior og Kvinner Junior.

  • Alle utøvere i junior alder (17-20 årsklassene).
  • Yngre løpere enn junior som oppfyller kravene til å starte i senior NM er også startberettiget til junior NM.
  • Det kan søkes om starttillatelse til yngre løpere, men hovedregelen skal være at den kun innvilges i sammenheng med kretser som mangler en løper til lagmesterskapet. Disse løperne får da også starte i den individuelle konkurransen.

NM Liten bakke Kvinner er følgende startberettiget:

  • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite.
  • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp.
  • Alle utøvere fra andre utviklingsnivå med NC poeng fra inneværende sesong, oppad begrenset til 100 ihht. rankinglisten på påmeldingstidspunktet.
  • Utøvere i 15- og 16-årsklassen som behersker bakkestørrelsen, og som etter søknad fra trener er godkjent av NSF hopp.

Søknader må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist

Startberettigede til det individuelle rennet er også startberettiget til lagkonkurransen for Kvinner.

VIKTIG FOR ALLE SOM SKAL DELTA

Lisens
Alle deltagere som har fyøllt 13 år må ha løst lisens. Engangslisens kan evt. løses i sekretariatet.

Anti-doping
REN UTØVER  Alle som skal delta i NM Junior eller NC skal ha gjennomgått anti-doping informasjonen og mottatt diplom fra Ren Utøver. Utøvere under 18 år må ha fylt ut samtykkeskjema som må signeres av foresatte.
Se informasjon om samtykke. Det er besluttet i Fagmøte at alle som skal konkurrere i nasjonale junior og senior renn (NC, NM, NM JR) skal kunne testet for doping. Gjelder ikke RC.
SAMTYKKESKJEMA   
Skjema fylles ut, signeres av foresatte og sendes direkte til ADNO på epost samtykke@antidoping.no , med kopi til Skiforbundet på  bente.langorgen@skiforbundet.no.

Måltaging
Alle som skal delta i NM JR og NC må ha kroppsmål etter ny FIS målemetode. Avtal måltagning med koordinator eller utstyrskontrollør. Gjelder ikke RC.
BESKRIVELSE AV MÅLEMETODE

PROGRAM

Programmet kan endres under lagledermøtene avhengig av værforhold og antall deltagere.

Fredag 13. januar NM Junior Normalbakke

09:00–14:30 Bakken åpen for trening
15:00 Lagledermøte NM Junior Normal og Liten bakke; i Dommertårnet K95
16:00 Offisiell trening K JR + M JR
16:45 Prøveomgang K JR + M JR
18:00 1. omgang K JR + M JR
            2. omgang K JR + M JR (30 beste i snudd rekkefølge) 20. min etter endt 1. omgang
Blomstersermoni på sletta etter rennet er avsluttet.
Premieutdeling på Banketten lørdag.
Påmelding av lag innen 60 minutter etter siste hopper.

19:30 Måltagning
Etter renn og blomsterseremoni (ca. 19:30?) er det mulighet for måltaging av kroppsmål i utstyrskontrollrommet for de som trenger det til NC. Husk truse og ikke bokser. Avtal med utstryrskontrollør Fritz Fredriksen (995 24 943).


21:00 Lagledermøte NC Hopp  TEAMS klikk for å delta digitalt

Lørdag 14. januar

RC Hopp
09:00–15:00 Bakkene i Midtstulia åpen for trening.
Det blir aktiviteter og speaker med musikk i arenaen.
Lørdag blir det tre treningsøkter i k40 og k60 som alle som vil kan være med på.
1000-1100 Økt 1 : Forsøk å hoppe klassisk – i alle fall de tre første meterne utenfor hoppkanten.
1200-1300 Økt 2: Symmetri. Vi filmer fra toppen og går igjennom med hver enkelt
1400-1500 Økt 3: Nedslag over K. Ta den farten du trenger for å hoppe over K og sett nedslag.
Fri hopping i mellom øktene.

NC Kombinert K95
09:30 Prøveomgang
10:30 Rennomgang for 5/2,5K lørdag Kvinner, Menn
14:30 Start langrenn Holmenkollen

NM Junior Lagskonkurranser K95
11:45 Prøveomgang for både Kretslag og Miks
12:30 1. omgang Kretslagskonkurranse (3 utøvere pr. skikrets)
           2. omgang Snudde lister i siste pulje
14:30 1. omgang Miks Lagskonkurranse (3 utøvere, hvorav minst 1 kvinne pr. skikrets)
           2. omgang fortløpende. K + M + M. Snudde lister i siste pulje
Premieutdeling på Banketten.

NC Hopp K95
15:30 Prøveomgang
16:30 1. omgang (Vet,C,B,A,KA,KE,E)
           2. omgang i snudd rekkefølge (Vet,KA,KE,E,C,B,A) etter 20 minutter pause
Premieutdeling på sletta ca. 20 minutter etter rennet er avsluttet

NM Junior og RC
20:00 Bankett for alle deltagere i NM JR og NC. RC deltagere ønskes spesielt velkommen! Det blir medaljeseremoni og premieutdeling for NM Junior ifbm. banketten.

Søndag 15. januar

NM Junior Liten bakke Kvinner
08:30 Offisiell trening
08:50 Prøveomgang
09:15 1. omgang
           2. omgang i snudd rekkefølge 20. min etter endt 1. omgang
10:20 1. omgang Kretslagskonkurranse (2 kvinner pr. skikrets)
           2. omgang fortløpende etter 1. omgang. Snudde lister i siste pulje
Premieutdeling på sletta i K95 etter endt NC Hopp

RC Hopp: Jentene og Guttenes Holmenkollrenn
09:00–14:00 Frihopping i K10 under renn i K40/K60
09:00–09:45 Påmelding i bakken for utøvere i K10 og K20

10:00 Lagledermøte RC Jentenes og Guttenes Holmenkollrenn K40/K60
10:45 RC renn K60, deretter K40 (Prøveomgang, 1. omg og 2. omg i hver bakke)

Ca. Kl. 12:15 Hopprenn K10 og K20, ingen prøveomgang.
13:00 Start kombinert langrenn Holmenkollen
Gunder – K95 5km og 10 Km
Gunder – K40 og K60 2,5Km/5Km
Fellesstart - K10 og K20 1Km

NC Kombinert K95
10:00 Prøveomgang
Fortløpende Rennomgang for 10/5K-søndag Kvinner, Menn
13:00 Start langrenn Holmenkollen

NC Hopp K95
13:00 (endret fra 12) Prøveomgang
13:45 1. omgang (Vet,C,B,A,KA,KE,E)
           2. omgang i snudd rekkefølge (Vet,KA,KE,E,C,B,A) etter 20 minutter pause
Premieutdeling på sletta ca. 20 minutter etter rennet er avsluttet

NIF-EPI02, 02