Hopp til innhold

Vårmøte og arrangørmøte

Onsdag 09. juni og torsdag 10. juni arrangerte NOR Freeski arrangørmøte og vårmøte digitalt. Her får du en oppsummering av de viktigste sakene fra møtet.

Arrangørmøte

Årets arrangørmøte ble gjennomført onsdag 9. juni med hele fjorten ulike klubber representert og 32 påmeldte. Agendaen for møtet var som følger:

Krets- og klubbkonkurranser/arrangementer

 • Dagens tilbud
 • Ønsket tilbud
 • Hva kan vi få til?

Nasjonale konkurranser

 • Terminliste NOR Freeski Cup, NM og HL
 • Evaluering sesongen 20/21
 • Eventuelle endringer for sesongen 21/22
 • Innkomne saker

Det ble mange gode diskusjoner under workshopen om krets- og klubbkonkurranser/arrangementer. Veien videre blir oppfølgingsmøter over sommeren inndelt i regioner/kretser for å videreutvikle klubb- og kretstilbudet for våre freeskiutøvere, samt trekke erfaringer fra mer erfarne arrangører og etablerte kretskonkurranser. Klubber og kretser som ikke fikk med seg arrangørmøtet kan ta kontakt med NOR Freeski på mail for å bli med i det videre arbeidet. 

Når det gjelder de nasjonale konkurransene ble en tentativ kalender presentert, og som nå er lagt frem i egen nyhetssak. På bakgrunn av innspill til vårmøtet vil NOR Freeski Cup-utvalget se på endringer for sesongen 21/22, hva gjelder format.

Presentasjon fra arrangørmøtet

Vårmøte

Med rekordstor oppslutning arrangerte freeski sitt vårmøte digitalt torsdag 10. juni. Agenda for møtet var som følger:

 • Velkommen og innledning v/ FK-leder, Øystein Tamburstuen
 • Informasjon fra NSF Freeski og gjennomgang av beretningen
  • Toppidrett
  • Økonomi/marked
  • Utdanning
  • Arrangement og rekrutteringsprosjekter
 • Innkomne saker
 • Valg av Freestylekomite
 • Valg av Valgkomite
 • Eventuelt

Referat fra møte.

I forbindelse med de innkomne sakene ble det satt ned to utvalg som skal jobbe med henholdvis formatet til NOR Freeski Cupen og utarbeide en mal for hvordan man danner en fungerende kretskomite. 

NOR Freeski Cup-utvalget

 • Espen Andreassen, Kongsberg Freestyleklubb og Buskerud Freestylekomite
 • Per-Kristian Hunder, trener NTG Lillehammer og tidligere landslagsutøver
 • Jonas Fjelstad, trener HSG og dommerkompetanse
 • Jon Opsahl, Geilo IL, Freestylekomiteen og FIS TD
 • Jarl-Rune Kjæmperud, Geilo IL og FIS TD
 • Stig Gråberg, Freidig SPK og Sør-Trøndelag Freestylekomite
 • Marte Gleditsch, NSF Freeski

Kretsutviklingsutvalg freeski

 • Anita Formo Bones, Freidig SPK og Freestylekomiteen
 • Torger Fenstad, Gausdal IL og Oppland Freestylekomite
 • Geir Samnøy, BSK og Freestylekomiteen
 • Camilla Søreide, Voss Freestyleklubb og Hordaland Freestylekomite
 • Michelle Hasle, NSF Freeski

Freestylekomiteen

Videre var det tid for valg av ny Freestylekomite for det kommende året. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:

 • Leder: Øystein Tamburstuen
 • Nestleder: Kristin Sæterøy
 • Medlem: Geir Erik Samnøy
 • Medlem: Jon Opsahl
 • Medlem: Anita Formo Bones
 • Ungdomsrepresentant: Johanne Killi 

Mathias Sataøen ble valgt som leder for valgkomiteen det kommende året.

Vi gleder oss til tiden fremover med en svært dyktig gjeng i både utvalgene og freestylekomiteen! 

NIF-EPI02, 02
NSF - Nor Freeski