Hopp til innhold

Resultater - spørreundersøkelse - felles smøreteam

I etterkant av Finnmarksmesterskapet ble det sendt ut et spørreskjema for å evaluere felles smøreopplegg.

LK er tilfreds med tilbakemeldingene, og ser at man er gjennomgående positiv til konseptet. LK vil jobbe videre med dette for å gjenta dette til neste år. 

Vi fikk til sammen 46 svar på denne, noe vi er meget fornøyd med. 12 smørere, 18 trenere og 18 løpere har svart i tillegg til noen styremedlemmer og foreldre. 

Vi tror at å senke terskel for å delta på skirenn for liten og stor er viktig for skiidretten. Et godt tiltak er her å ha smøre-FairPlay og åpenhet rundt skismøring.

Oppsummering Felles smøreteam FM Øksfjord
Undersøkelse Felles smøreteam

 

NIF-EPI01, 01
fnugg