Hopp til innhold

Statutter Utmerkelser

Utmerkelser Skikretsen


Agder og Rogaland Skikrets - Hederstegn

Agder og Rogaland Skikrets – Plakett

Agder og Rogaland Skikrets – Årets trener 

1.         Agder og Rogaland Skikrets - HEDERSTEGN

Kan tildeles tillitsvalgte, trenere og ledere i skikretsen som har gjort en stor innsats for skiidretten både nasjonalt, på krets og klubbnivå.

 • Hederstegnet er en påskjønnelse til tillitsvalgte, ledere og trenere i skikretsen som har gjort en ekstra stor innsats for skiidretten. 
 • Klubber kan fremme forslag på kandidater gjennom de tekniske fagkomiteer. 
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen. 
 • Tildelinger vedtas av styret. 
 • Utdeling av hederstegn skjer i forbindelse med kretsting eller jubileumstilstelninger. 
 • Utmerkelsen består av medalje og diplom (Hedersmerke + hedersmerkediplom).

2.         Agder og Rogaland Skikrets - PLAKETT

Disse tilfaller utøvere som har medalje i norske mesterskap og er fra 16 år og oppover.

I tillegg til disse vurderes utøvere med andre gode internas­jonale og nasjonale resultater.

 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen. 
 • Tildelinger vedtas av styret. 
 • Premien utdeles i forbindelse med kretstinget 
 • Utmerkelsen er en treplakett med inngravering på messingplate. NB!  Hovedlandsrenn kvalifiseres ikke til tildeling. 

3.         Agder og Rogaland Skikrets – ÅRETS TRENER

Tilfaller sesongens ”beste” klubb eller kretstrener uavhengig av gren og som representerer en klubb i Skikretsen. 

 • Styret i Agder og Rogaland Skikrets avgjør hvert år før kretsting hvem som evt. skal motta denne. 
 • Klubber kan fremme forslag på kandidater gjennom de tekniske fagkomiteer. 
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen.

   Utmerkelser skikretsen

   

Vinnere:

Skikretsens Hederstegn 2015 Ole Kristian Halvorsen Plogen Skiklubb

Skikretsens Plakett 2015 Isabella Fidjeland Hovden Sportklubb