Hopp til innhold

Statutter Utmerkelser

Utmerkelser Skikretsen


Agder og Rogaland Skikrets - Hederstegn

Agder og Rogaland Skikrets – Plakett

Agder og Rogaland Skikrets – Årets trener 

1.         Agder og Rogaland Skikrets - HEDERSTEGN

Kan tildeles tillitsvalgte, trenere og ledere i skikretsen som har gjort en stor innsats for skiidretten både nasjonalt, på krets og klubbnivå.

 • Hederstegnet er en påskjønnelse til tillitsvalgte, ledere og trenere i skikretsen som har gjort en ekstra stor innsats for skiidretten. 
 • Klubber kan fremme forslag på kandidater gjennom de tekniske fagkomiteer. 
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen. 
 • Tildelinger vedtas av styret. 
 • Utdeling av hederstegn skjer i forbindelse med kretsting eller jubileumstilstelninger. 
 • Utmerkelsen består av medalje og diplom (Hedersmerke + hedersmerkediplom).

2.         Agder og Rogaland Skikrets - PLAKETT

Disse tilfaller utøvere som har medalje i norske mesterskap og er fra 16 år og oppover.

I tillegg til disse vurderes utøvere med andre gode internas­jonale og nasjonale resultater.

 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen. 
 • Tildelinger vedtas av styret. 
 • Premien utdeles i forbindelse med kretstinget 
 • Utmerkelsen er en treplakett med inngravering på messingplate. NB!  Hovedlandsrenn kvalifiseres ikke til tildeling. 

3.         Agder og Rogaland Skikrets – ÅRETS TRENER

Tilfaller sesongens ”beste” klubb eller kretstrener uavhengig av gren og som representerer en klubb i Skikretsen. 

 • Styret i Agder og Rogaland Skikrets avgjør hvert år før kretsting hvem som evt. skal motta denne. 
 • Klubber kan fremme forslag på kandidater gjennom de tekniske fagkomiteer. 
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen.

   Utmerkelser skikretsen

   

Vinnere:

Tildelinger skikretstinget 2021 (teams)

Årets trener 2021 - Eivind Arne Bjaaland Team Elon vest

Plakett 2020 - Mathias Holbæk

Plakett 2020 - Thomas Blom

Tildelinger skikretstinget Tonstad 25. mai

Skikretsens Hederstegn – Hans Blattmann

Årets trener 2018 – Hans Blattmann

Plakett 2018 – Martin Nevland

Plakett 2019 – Tuva Lislevand

Plakett 2019 – Sivert Wiig

Plakett 2019 – Aron Åkre Rysstad

Årets klubb 2018 – Gjesdal IL

Årets klubb 2019 – Sauda IL

Skikretsens Hederstegn 2017 Geir Olav Håland

Skikretsens Hederstegn 2015 Ole Kristian Halvorsen Plogen Skiklubb

Skikretsens Plakett 2017 Sondre Ramse, Åsmund Wiberg, Jesper Saltvik Pedersen, Linn Ravndal og Erlend Øveraas.

Årets klubb 2017 - Otra IL

Skikretsens Plakett 2015 Isabella Fidjeland Hovden Sportsklubb

nif-epi04, 04
NTB